!حتا “شوی شار” از بی حیایی مار آستین شرمید

هارون امیرزاده

در حالیکه طوفان خانمان بر انداز خلیلزاد- طالبانیزم تحت نام” صلح” در حال رسیدن است، مار آستین خوش خط و خال مصروف عیاشی و اکت بچه های فلم هندی در پاریس است. یک زره حیا، وجدان و احساس مسوولیت هم خوبست!
درست است که پاریس مرکز مد و فشن در جهان است، ولی افغانستان فقیر و مصیبت زده سخت در آتش توطئه ها، جهالت و وحشت در حال سوختن است. ما سالهاست که در همین شهر های متمدن پاریس، لندن، روم، برلین، نیویارک… زندگی و یا کار می کنیم، ولی رنج و بد بختی افغانستان خواب از چشمان مان ربوده.
حتا فرزندان ما که در ناز و نعمت غرب تولد و بزرگ شده اند و هرگز افغانستان را ندیده اند، درد افغانستان را احساس می کنند. هرگاه یک اخبار خوب از افغانستان در دیار غربت می شنوند خرسند می شنوند و افتخار می کنند، ولی از دیدن و شنیدن اخبار وحشتناک از سر زمین اجدادی شان رنج می برند.
اما تو مار آستین چقدر سنگ دل، بی وجدان و بی حیا هستی، که کشور در جهنم فقر، جنگ و توطئه های اهریمنان می سوزد، هیچ فرصتی را برای خوش گذرانی و عیاشی از دست نمی دهی.
واقعیت اینست که هیچ کسی درین دنیا بدون رویا، آرزو و خاطره و عکس و اکت های فلمی نیست. ولی میان زندگی شخصی و اجتماعی و بویژه سیاسی تفاوت باید قائل شد. برای سیاستمداران بویژه جهادیان که تمام کارت بازی شان جهاد و آخرت است، این قدر عیاشی و فلم نمایی در اوج فقر و جنگ در کشور خیلی شرم آور است.
مار خوش خط و خال! اگر عکس ها و اکت های فلمی و لحظات تفریحی بنده را از دوران دانش جویی دانشگاه کابل تا دوران دوکتورا در مسکو، لندن، پاریس، روم، ترکیه، اسپانیا، کانادا، برازیل،لوس انجلس و ده ها جزایر بهشتی روی زمین ببینی از انتشار عکس ها و اکت های فلمی مبتذل خود خجالت خواهی کشید.
صد ها قطعه عکس های رنگارنگ از بهترین استراحتگاه ها و حتا در هنگام تدریس با دانشجویان ملکی و نظامی و حتا جنرالان انگلیس دارم، ولی از نشر آن بخاطر یک هدف خود داری می کنم،که با کدام افتخار و وجدان عکسها و لحظات آسایش خود را بر رخ مردمم که در فقر و جنگ دست و پا می زنند بکشم؟
بجای انتشار عکس های رنگارنگ و اکت های فلمی ترجیح می دهم پیام های روشنگرانه و نجات دهنده از شر تروریزم، طالبانیزم و فاشیزم بدهم.
مار پیر! تو یک سادیست خود شیفته پیر هستی. تو جوان هم نیستی. هزار بار آرایش کنی نه جوان میشی و نه کدام دختری عاشقت میشود.
مار پیر! اگر بسیار اکتور موفق هستی لطفا یک فرش قرمز در کاخ آرایش سپیدار هموار کن با دوشیزه گان جوان آریانا سعید و “شوی شار” رقابت کن.
مار سنگدل! از تو کرده “شوی شار” شرم و وجدان دارد با پوشیدن لباس نظامی و پیام ها درد و رنج افغانستان را در کوچه های اروپا به تصویر می کشد.
آیا این وقت خوش گذارانی و نمک پاشیدن به سر زخم های مردم است؟
لطفا این عکس های منفور را در آلبوم شخصی خود نگهدار برای توهین برای مردم فقیر و مظلوم افغانستان نشر نکن. دیگر بس است! صبر استراتیژیک سنگدلی تو انتها ندارد. ولی صبر استراتژیک مردم لبریز شده.
نفرین بر تو ای مار مرموز که بزرگترین شکوه و قدرت مردم ما را در انتخابات ۲۰۱۴ در برابر چند تا عطر و پودر به اهریمنان فروختی و هنوز هم دست از سر مردم ما بر نمیداری.
مار بی شرم! تو با کدام وجدان و شرم هنوز از نام تاجیک و یار آمر مسعود خود را کاندید در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۹ می کنی؟

Advertisements