Amrullah Saleh

در پیوند به روز تولد خجسته پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص)
نخست از همه این روز را برای مردم افغانستان مبارک باد میگویم. پیروان ادیان دیگر پیامبر ما را “بزرگترین قانون ساز تاریخ بشر” عنوان میکنند. چه درد بزرگ است که ده ها سال میشود مردم افغانستان در تعابیر اسلام قومی ، اسلام سیاسی ، اسلام ملی ، اسلام دولتی ، اسلام جهانی ، اسلام فرقه ای و حتی اسلام سمتی گیر افتاده اند و با افزودن کلمه اسلام به تفرقه های سیاسی هویتی و هویت متفرق درین خاک دامن زده میشود. درک شخصیت عظیم پیامبر و افکار جاودانه اش زیر انبار تعبیر ها گیر افتاده است و خشونت دینی تبدیل به بارزترین محصول جامعه ای ما شده است. نسل نو و دانشگاهی مسوولیت دارد تا باور ها را از لایه های اضافه شده پاک سازد تا یک بار دیگر دین پناهگاه امن برای تمام مردم گردد نه منبع مشروعیت بخشی به خشونت و سرکوب. درین راه هرکدام به نوبه خود دین و مسوولیت داریم.

Yesterday at 1:22 AMPublic

LikeLoveSad

‎محمد اکرام اندیشمند‎ and 854 others
Write a comment…

Hazrat Artiq Zada

بلي بزركترين قانون ساز تاريخ كه تا امروز قوانينش حقانيها، داعيشيها، طالبان را ببارآورده، درضمن شما در جهان يك كشوري را نام ببريد كه دين خوشبختي ببارآورده باشد، دين حق ديگران را رعايت كرده باشد ويا دين احترام به انسان و آزادي بيان داده باشد. در حقيقت اين روزيكه شما خجسته ميخوانيد روزي بس شوم به انسان و انسانيت بوده
9LikeReactReplyReportYesterday at 1:37 AM

Ahmad Salem Sedeqi

یقیننا اگر هفت تنظیم و هشت تنظیم نمیبود و صرف تحت نام یک اسلام واقعی همه حضور به هم میرسانیدند امروز به این حال نمیرسیدیم. هیچ کس نگفت دوغ مه ترش است.
1LikeReactReplyReportYesterday at 2:58 AM

Haseeb Rahmat

اگر از جانب كسي كوچكترين اقدام در پي جدا سازي باور ها از لايه هاي اضافي (به قول شما) برداشته شود به وي القاب همچون وهابي وغيره را نثار خواهند كرد چونكه مردمان ختم الله علي قلوبهم بيشتر از هر وقت ديگر اكنون درين جامعه ديده ميشوند.
Edited1LikeReactReplyReportYesterday at 1:59 AM

Sad Barg Gulha

الهم صل علی محمد و علی ال محمد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بلی دقیقا متاسفانه امروز اکثریت از مسلمانان تنها بنام مسلمان اند
واما اعمال و رفتار شان با هیچ دین و مذهب صدق و همخوانی ندارد
فلهذا ایزد منان مومنین راستین را اتحاد و اتفاق نصیب کند تا اسلام عزیز را به چندین شاخه های که ذکر کردید تقسیم و علیه همدیگر به قتل و خونریزی تشویق نکنند
LikeReactReplyReportYesterday at 3:24 AM

احمد مسعود آریایی نژاد

عجب نسل دانشگاهی ، یک روز پرچم طالب را بلند میکنند روز بعد بنام شیعه و سنی بسر و صورت هم میکوبند، روز دیگر بنام قوم یکی دیگر را میکشند …
EditedLikeReactReplyReportYesterday at 1:37 AM

عبدالله حسینی

قاضی از قاتل انور السادت میپرسد چرا او را کشتی؟
قاتل جواب میدهد: ایشان یک سکولار است.
قاضی میگوید: آيا معنی سکولار را میدانید؟
قاتل میگوید: نه نمیدانم!

در ترور نافرجام نجیب محفوظ (برنده جایزه نوبل نویسنده مصری)
قاضی از تروریست میپرسد:
چرا نجیب را با خنجر زدید؟جانی میگوید: بدلیل نوشته های آن،خصوصا کتاب بچه های کوی ما،قاضی میگوید: کتاب را خوانده ای؟ قاتل میگوید: خیر!

قاضی از قاتل فرج فوده، شاعر ونویسنده مصری میپرسد چرا او را کشتی؟
قاتل میگوید:او کافراست، قاضی به قاتل میگوید: چطور به این نتیجه رسیدی؟ قاتل: از کتاب هایش.
قاضی میگوید: آیا کتابهایش را خوانده ای؟
قاتل جواب میدهد: خیر ،من اصلا سواد ندارم!

اینگونه جامعه ی بشری ما تاوان جهل عده ای را داد و می دهد…

LikeReactReplyReportYesterday at 2:13 AM

Anzoor Komar

حیف که خدا مره قدرت نه میته ،اگر نی مجاهد و طالب و اشرار را یک یک دانه در پارک زرنگار به دار میزنم و یک هفته میگم کشی جسد کثیف شانرا انتقال نته ،
حالی جیب هایتان پر شد کل تا سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و حقوق شناس شدید ،
LikeReactReplyReportYesterday at 1:55 AM

Khan Alokozai

صالح صاحب به توام یک فیسبوک مانده
شروع شوی باز خلاص نمیشه هر روز پشتی طالب گپ بزن پشتی این اون خودت اگر متعصب نمی‌بودی در این چند سال که در حکومت کرزی کار گردی نتوانستی همرای طالبان حرف بزنی اگر تو و همسنگران تو صلح میخواستن از اول باید همرای طالبان مزاکره می‌کردند شما مجاهدین اصلی سرچشمه تعصب در افغانستان بودن و هستن
1LikeReactReplyReportYesterday at 9:54 PM

Mahmood Naween

همین شما بودید به نام جهاد در پاکستان و به حمایت پاکستان تنظیم ها ساختید وعلیه مردم خود اعلان جهاد نمودید و زمینه نفاق وبدبختی را در افغانستان مساعد ساختید
Edited1LikeReactReplyReportYesterday at 2:06 AM

حسین شفیعی

تا وقتیکه مردم افغانستان از عقل های خود استفاده نکند روی خوشی نمی بیند.
دوم مسلمانان چند آتشه تازمانیکه استفاده از عقل کمتر کند واز عقیده های بدون تحقیق زیاد تر کنند تمام جهان اسلام آب خوش نخواهدخورد.
LikeReactReplyReportYesterday at 7:33 AM