لينا روزبه حيدري

اگر یک کافر ندانسته با کفش به مسجد داخل شود، مسلمان ها سر اش را قطع میکنند ولی اگر یک مسلمان در مسجد انتحار کند و قران را بسوزاند و یا انتحار کند و صد ها زن و کودک و مرد بی گناه را بکشد، نه صدای بلند میشود، نه تکفیر میشود، نه از عربستان و مفتی اعظم او هشدار و فتوای برای نفی او صادر میشود….حیف اسلام که نگرانی مسلمان هایش فقط موی زن و گفتار و رفتار کافر شده و انقدر کور اند که نمیبنند که زوال این دین به دست همان ریش دراز ها و “امارات اسلامی” خواهان و احزابیست که نام شان به اسلامی امیخته، خواهد بود…….شصت تن در یک روز در مراسم گرامیداشت از میلاد پیامبر کشته میشود ولی اب از اب مثل هزاران قتل عام دیگر تکان نخواهد خورد چون یک مسلمان اینکار را کرده است!!!…..ولی وای و هیهات اگر کافری نفهمیده با کفش وارد مسجد شود، فتوا تا از مفتی اعظم صادر خواهد شد و سر اش با شمشیر زده خواهد شد و به قاتل اش وعده بهشت داده خواهد شد!….

انهایی که مینوسند ریشه این ترور از جای دیگریست…بالفرض درست باشد، اجرا کننده ان کیست! ایا این انتحار کننده و هزاران قبل بر او مسلمان نبودند! ایا ملای که دستور این قتل عام ها را بنام “جهاد راه خدا برای امارات اسلامی” میدهد مسلمان نیست!….مگر رهبر هر گروه ترورست یک مسلمان نیست! مگر فتوا صادر کننده یی که انتحار را راه بهشت خواند مسلمان نبود! مگر عالم و ملا و مفتی که میتواند فتوا صادر کند و این گروه ها را نفی کند، مسلمان نیست، چرا پس اینکار را نمیکند که با یک فتوا این گروه ها را مشرک تلقی کرده و معضله درگیری انها در کشور های اسلامی و حمایت شان را خاتمه بخشد! مگر انتحار کننده مسلمان و مسلمان زاده نیست، مگر جنگجوی القاعده و داعش و طالبان، مسلمان نیستند!…….وقتی مسلمان به اسانی فریفته میشود و به دست خودش به خودش و دین اش اسیب میرسد، گناه هیچ جانب دیگری نیست….اگر مسلمان ها هوشیار میبودند، همان جنگجوی طالب و داعش در برابر ملای رهبر خود قد علم میکرد و میگفت که در دین من انتحار در مسجد در میان مردم غیر مسلح و مسلمان حرام است، و من حاضر نیستم که اینکار را بکنم!…همان ملا و مفتی مسلمان علیه این گروه ها صدا بلند میکرد و جوامع اسلامی را اگاهی میداد که از انها حمایت نکنند……….وقتی مسلمان ها خودشان به اسانی فریفته میشوند، نباید گناه دیگران دانست که از برکت تحجر و جهالت انها، بنفع خود ماهی میگیرند….در جهان امروز، یا عقل و شعور خود را بلند میبرید و یا هر جانب بنفع خود از شما سواستفاده صورت کرده و به دست خودتان شما را قتل عام میکنند ارسالی اسلم محمدی