تفاوت غیر قابل مقایسه میان حامد – اشرف و اما علی رحمان رییس جمهور تاجکستان را ببینید

 امریکا پس از سال 2001  در کشور مان حضور فزیکی و اشغالی دارند. با گذشت حدود هژده  سال از حضور اشغالگران غرب، پایتخت کشور مان تاهنوز  برق دایمی نداشته و اهالی  ی نواحی ی شهر به ویژه در موسم زمستان سردما ودر تاریکی  به سر می برند. اما کشور همسایه تاجکستان  با اقتصاد ضعیف اما خود کفا، توانسته است  استفاده از بلند ترین بند برق جهان در کشور خود ( با قدرت تولید  3600 میگاوات) را عمران و آن را به کار گیرد 
غرب با غارت و تاراجگری منابع رو زمینی و زیرزمینی مصروف است و بس. برای ادامه ی ای چور و تاراج،  پروژه ی انگریزی طالبان را در حاکمیت کشور منصوب  می سازد،  تا از مصارف نظامی ی خود بکاهد و به راحتی به تاراج ادامه دهد.
 خلیلزاد درین راستا مجددا  مامور شده است. به اصل گزارش بلند ترین تولید بند برق جهان در کشور همسایه ی غریب مان  توجه فرمایید! 
 
نیروگاه برق آبی راغون می تواند بر روند اقتصادی و سیاسی آسیای میانه تاثیر گذار باشد.
 
به گزارش اسپوتنیک، نخستین توربین نیروگاهی برای تولید برق تاجیکستان که بر روی بلند ترین سد آبی جهان نصب شده است، افتتاح شد.
این بند که در منطقه راغون، واقع است یکی از پروژه های مهم و عمرانی است که مقامات دولتی در این کشور آسیای مرکزی برغم همه ای مشکلات بر ساخت آن تاکید می کردند.
ساخت این پروژه عظیم که در اکتبر2016 به هدایت امامعلی رحمان، رییس‌جمهور تاجیکستان آغاز شد هنوز به مرحله تکامل نرسیده است و تنها یکی از شش توربین این نیروگاهی برق افتتاح شد.
قدرت تولید این نیروگاه آبی 3600 مگاوات می باشد.
 
تاجیکستان، کشوری که همواره از کمبود شدید برق رنج می برد و ساکنان آن به خصوص در فصل زمستان با موارد متعدد قطعی جریان برق مواجه می باشند. ساخت این نیروگاه نه تنها نیاز داخلی را تامین می کند، بلکه قادر است برق را به کشورهای همسایه خود نیز صادر کند.
پیش از این امامعلی رحمان با توجه به اهمیت این بند برق “راغون” به عنوان یک پروژه حیاتی نامیده است.” این اسن است تفاوت میان امام علی رحمانوف و دکتر اشرف غنی. ن