مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه پیشین کشور می‌گوید که طالبان اکنون به یک شریک قابل قبول برای آمریکایی‌ها تبدیل شده است و این امر حکومت و شهروندان افغانستان را به در گفت‌وگوهای صلح به حاشیه کشانیده‌اند

به گزارش سایت همایون بنقل از پیام آفتاب، جریان سیاسی آجندای ملی، امروز پنج‌شنبه (۱۷، عقرب) نشست “صلح در آیینه‌ای وفاق ملی” را با اشتراک برخی رهبران سیاسی کشور در کابل برگزار کرد.
احمدولی مسعود، رئیس جریان سیاسی آجندای ملی با انتقاد از حکومت گفت که در طول ۱۷ سال گذشته هیچ اقدامی از سوی حکومت برای آوردن صلح صورت نگرفته.
وی افزود که حکومت وحدت ملی هیچ طرحی برای استقرار صلح و ثبات در کشور ندارد و از این روند برای استمرار قدرت سیاسی خود استفاده ابزاری می‌کند.
آقای مسعود بیان داشت که صلح تنها قطع جنگ و ختم نزاع مسلحانه نیست، بلکه تامین عدالت اجتماعی و بقای حکومت ملی است، لذا از این روند نباید استفاده ابزاری صورت بگیرد.
رئیس آجندای ملی تاکید کرد که حکومت با اعمال سیاست‌های نا سالم خود در حال متفرق ساختن شهروندان افغانستان است و در سال‌های گذشته فرصت لازم برای استقرار و صلح را از دست دادیم.
وی تصریح کرد که دولت باید روی محورها و شهروندان کشور سرمایه‌گزاری کند نه روی افراد و اشخاص؛ زیرا این پراگندگی‌ها در روند صلح، مردم را سر درگم کرده است. 
آقای مسعود گقت که موقف حکومت در برابر طالبان بسیار ضعیف است؛ زیرا حکومت در حال ایجاد تفرقه و نفاق میان شهروندان افغانستان و پایگاه مردمی خود را از دست داده است.
او در عین حال تاکید کرد، تا زمان که دولت ملی و متشکل از تمام شهروندان افغانستان تشکیل نشود، نیروهای تک قومی توان آوردن صلح و ثبات در کشور را ندارند.
رئیس بنیاد شهید مسعود خاطرنشان ساخت که باید نقش طرف‌های درگیر در نزاع افغانستان مشخص شود و خطوط سرخ ایجاد گردد؛ اما در حال حاضر حکومت وحدت ملی یک مشکل بزرگ بر سر راه حل چالش‌ها و مشکلات افغانستان، ویژه رونو صلح قرار دارد

او همچنان گفت که ما باید با پاکستان از راه مذاکره و گفتگو و مطرح کردن خواسته‌های هر دو جانب به پیش برویم، نه از راه اتهام زدن و ایجاد افتراق

رنگین دادفر سپنتا، وزیر امور خارجه پیشین گفت که هنوز برای تامین صلح و ثبات در کشور اجماع ملی صورت نگرفته و تفاوت دیدگاه وجود دارد.
وی افزود در کنار شکست طرف مقابل و بن‌بست در جنگ، قطع حمایت‌های بیرونی نیز یکی از راه رسیدن به صلح است که متاسفانه پاکستان به عنوان پشت جبهه فعال طالبان، از این گروه حمایت‌های همه‌جانبه می‌کند.
آقای سپنتا بیان داشت که طالبان در بخش‌های مختلف و لایه‌های گوناگون اجتماعی کشور نفوذ کرده‌اند و به آن‌جاها پناه می‌برند و مردم نیز از آنان حمایت می‌کنند و از طرف دیگر حکومت قادر نیست بسیج ملی در برابر طالبان ایجاد کند.
مشاور پیشین امنیت ملی کشور تاکید کرد که طالبان اکنون به یک شریک قابل قبول برای آمریکا تبدیل شده است و شهروندان و حکومت افغانستان از این شراکت و گفتگوها به حاشیه رفته‌اند، لذا قربانیان تروریزم باید نسبت به این گفتگوها اعتراض نمایند.
آقای سپنتا تصریح کرد که متاسفانه امروز جنگ و صلح از آن شهروندان افغانستان نیست و آنان حق دارند که نسبت به نحوه پیش‌برد این روند اعتراض نمایند.
وزیر پیشین خارجه گفت که امروز از طالبان با دعوت در نشست‌های صلح، کراهت زدایی می‌شود و به آنان مشروعیت داده می‌شود و این موفق دولت را تضعیف می‌کند.
وی تاکید کرد که اشتراک مردم در روند صلح و گرفتن رهبری آن، حفظ دستاوردهای ۱۷ سال اخیر، حفظ حقوق شهروندی، به ویژه زنان، حفاظت از استقلال و تمامیت عرضی کشور و ندادن حق وتو به پاکستان باید خطوط سرخ افغانستان در گفت‌وگوهای صلح باشد.
اما آقای سپنتا می‌گوید که اگر خروج نیروهای امنیتی به عنوان پیش‌شرط صلح تعیین شود، باید روی آن شجاعانه بحث نماییم و از این قضیه تابو نسازیم.
مشاور پیشین امنیت نشست مسکو را یک تلاش مثبت برای آوردن صلح در کشور خواند و گفت که نفوذ داعش در افغانستان سبب نزدیکی روسیه با پاکستان و طالبان شده است و روسیه نقش تاثیرگزار روی طالبان پاکستان دارد

محمدعمر داودزی، عضو شورای حراست و ثبات نیز گفت تا زمان که اعتماد سازی و احترام متقابل میان حکومت و طالبان ایجاد نشود، آوردن صلح در کشور ممکن نیست.
وی از طرف‌های درگیر جنگ خواست تا از اتهام وارد کردن و نوکر خطاب کردن همدیگر پرهیز نمایند؛ زیرا هم‌دولت افغانستان به کمک‌های آمریکا نیازمند است و هم‌گروه طالبان به حمایت‌های پاکستان.
آقای داودزی بیان داشت که دست‌های در پشت پرده هستند که به دنبال طولانی‌تر کردن جنگ در کشوراند و از این نزاع سود می‌برند.
این عضو شورای حراست و ثبات خاطرنشان کرد که در گفت‌وگوهای آمریکا و طالبان پیشرفت‌های صورت گرفته است و نقش خلیل‌زاد در این مورد قابل لمس است؛ اما وی باید اشتباهات گذشت خود را بازنگری کند و حکومت و شهروندان افغانستان را از روند صلح کنار نزند.
این در حالی است که قرار است نشست مسکو برای استقرار صلح و ثبات در افغانستان با حضور نمایندگان هر دو طرف به روز جمعه برگزار شود و در این نشست نمایندگان شورای عالی صلح نیز به نمایندگی از دولت افغانستان اشتراک دارند….

Advertisements