شبه فاشیست ها

در برزیل

به قدرت رسیدند

اومانیته – ترجمه آذرنگ

ژایر بولسونارو کاندیدای راست افراطی روز یکشنبه در انتخابات برزیل با 55.3 در صد آراء در برابر رقیب چپ از حزب کارگران برزیل فرنادو حداد با 44.7 در صد آراء در دور دوم انتخابات برزیل پیروز شد.

 این نتایج توسط دادگاه عالی انتخابات پس از شمارش بیش از 98 در صد آراء در بزرگترین کشور امریکای لاتین اعلام شد. حدود 147 میلیون برزیلی در این انتخابات شرکت کردند تا به کاندیداهای خود از حزب راست افراطی و حزب کارگران ( پ .ت)  که رئیس جمهور پیشین آن اکنون در زندان است رای دهند. از اول ژانویه سال 2019 ژایر بولسونارو جانشین میشل تمیر رئیس جمهور کنونی برزیل خواهد شد. فرناندو حداد بلا فاصله پس از اعلام نتایج انتخابات خواستاراحترام به آراء رای دهندگان شد و گفت رئیس جمهور آینده باید به تهدیدات خود درباره تبعید و زندان  مخالفان پایان دهد و به حقوق مردم احترام بگذارد .

در دور اول انتخابات طرفداران حزب کارگران با کتاب قانون اساسی در دست بطرف صندوق های رای رفتند در حالی که هواداران راست افراطی اسلحله بدست در مراکز رای گیری حضور یافتند. دیاس توفولی رئیس دیوان عالی کشور که با کتاب قانون اساسی پای صندوق رای امده بود گفت: “رئیس جمهور آینده باید به نهادهای قانونی و دمکراسی و حاکمیت قانون احترام بگذارد. برزیل از یک دادگاه عالی قدرتمند و یک کنگره فعال برخوردار است. این نهادها  ضامن قوی برای پیگیری متهمین میباشد”. فرناندو حداد کاندیدای حزب کارگران برزیل پس از خروج از دفتر رای گیری گفت: در برزیل دمکراسی  و آزادی های فردی در معرض خطر هستند. بولسونارو  پس از پیروزی اعلام کرد در کشوری که خشونت، رکود اقتصادی، فساد محلی و بحران حاد اعتماد به نفس بر طبقات سیاسی حاکم است مردم برزیل به یک مرد پرقدرت و سختگیر و پولادین رای دادند زیرا به چنین سکانداری نیاز دارند.

ثروتمندان و طبقات غنی و همچنین کلیسای مدافع خانواده های سنتی، برخی از سیاهپوستان از او حمایت کردند. وی در مصاحبه ای با”گلوبال تی وی” کودتای سال 1964 برزیل را به عنوان “انقلاب دمکراتیک” خواند و از رژیم متجاوز، نژادپرست و دیکتاتوری سالهای 1964 الی 1985  دفاع کرد. کریستف ونتورا پژوهشگر موسسه روابط بین المللی و استراتژیک” ای. آر. ای. اس” میگو.ید .”ژایر بولسونارو محصول بحران دمکراتیکی است که در تاریخ 31 اوت 2016 با اخراج دیلما روسف رئیس جمهور وقت از صحنه مطرح شد. وی خود را در این شرایط کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد” . سناریویی که بر علیه چپ برزیل با همکاری امریکا و نیروهای افراطی برنامه ریزی شد و به اجرا گذاشته شد و بولسونارو در آن شرکت داشت و به اخراج دیلما روسف رای داد.

اکنون یک موج شوک در برزیل آغاز شده است.

 .https://www.humanite.fr/le-bresil-sombre-lextreme-droite-bolsonaro-elu-president-662861

Advertisements