!!دسیسه سقوط چرخبال فرید بختاور معلوم شد

توریالی خاوری
این قتل های زنجیرهٔ در حوزه جنوب وجنوب غرب افغانستان از کجا پی در پی سازماندهی شد ومهره های اصلی واساسی را چون جبار قهرمان ،جنرال رازق ،فرید بختاور رییس شورای ولایتی فراه دوست نزدیک جنرال رازق را درین حوزه به قربانی داد؟؟
آیا این ترور زنجیره یی پایان یافته است؟؟
باید همه مهره های کلیدی را برداشت،مقاومت های مردمی را سرکوب کرد،نسل کشی مانند ارزگان را پیاده کرد تاجاده برای پلان های بعدی طالبان در افغانستان هموار گردد

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

جنرال غوری نیز از همان جنرال های دلیر بود که با قاطعیت اعلان نمود که طالب وتروریستان را از حوزه جنوب غرب ازبین میبرم وصلح وامنیت را بزودی تامین میکنم این جنرال شجاع ودلیر را هم هلیکوتراش را دراولین سفر سقوط دادند یادش گرامی باد ..ومانند وی دیگر جنرال ها را همه را دانه دانه تیم تروریستی اشرف غنی ترور نمود ..سلیم علیزاده

Advertisements