افغانستان در بازی خروج آمریکا از معاهده هسته ای

از احتمال دور نیست که این روسیه و ایران و چین برای بازداشتن امریکا انگشت های افگار واشنگتن را زیر فشار بگیرند. مناسب ترین جا برای رسیدگی به حساب امریکایی ها افغانستان می باشد

انگیزه امریکا در خروج از معاهده تحدید موشک های کوتاهبرد و میانبرد هسته ای و پیامدهای ناگوار ان برای کشور ما!
دوستی پرسیده اند که انگیزه امریکا در زیرپا گذاشتن سازشنامه محو موشک های برد کوتاه و میانبرد دارای کلاهک های هسته ای چیست؟
در پاسخ باید گفت که این سازشنامه میان ریگان و گورباچف در پایان جنگ سرد در میانه های دهه هشتاد سده بیستم امضا شده بود که بر پایه آن امریکایی ها موشک های میانبرد پرشینگ خود را از اروپا برچیدند و ان ها را نابود کردند. در برابر شوروی ها موشک های برد کوتاه نیز میانبرد دارای کلاهک های هسته ای خود را که به نام اس اس ۲۰ یاد می شد، برچیدند و نابود کردند. این موشک ها بیشتر در گستره اروپا مسقر بودند و دلیل اصلی برچیدن و نابودی ان کاهش تنش در اروپا و جلوگیری از جنگ ناخواسته هسته ای بود.

اکنون دلیل اصلی زیرپا گذاشتن امریکا مهار و محاصره چین و استقرار این موشک ها در پیرامون چین می باشد.
آنچه مربوط به روسیه می گردد، برای امریکا اهمیت دست دوم دارد و اگر امریکا مبادرت به تعبیه موشک های هسته ای برد کوتاه و میانبرد خود در کشورهای اروپایی بیازد، روسیه بی درنگ پاسخ خواهد داد و واکنش نشان خواهد داد. هرچند امریکایی ها همین اکنون هم موشک های پدافند هوایی برد کوتاه خود را در برخی از کشورهای اروپایی تعبیه نموده اند که با تغییر سامانه راهیانه ای می توانند به جنگ افزارهای تهاجمی مبدل شوند و در واقع دفاکتو سازشنامه را نقض کرده اند.

منابع آگاه در مسکو می گویند که بازدید اخیر جان بولتن- مشاور امنیت ملی ترامپ به مسکو و دیدارهلی او با سرگی شایگو – وزیر دفاع، سرگی لاورف- وزیر خارجه، نیکلای پاترشف- مشاور امنیت ملی و پوتین رییس جمهور روسیه دلاسا کردن روس ها و دادن اطمینان به آن ها است که امریکا قصد هدف گرفتن روسیه را ندارد و تنها می خواهد چین را محاصره کند. با این هم مسکو با شک و تردید به اظهارات امریکایی ها می نگرد.

بی چون و چرا استقرار موشک های کوتاهبرد و میانبرد دارای کلاهک های هسته ای در نزدیکی روسبه و ایران می تواند از سوی این دو کشور همچون تهدید بالقوه ارزیابی شود.
از احتمال دور نیست که این دو کشور و نیز چین برای بازداشتن امریکا انگشت های افگار واشنگتن را زیر فشار بگیرند. مناسب ترین جا برای رسیدگی به حساب امریکایی ها افغانستان می باشد.

عزیز آریانفر

Advertisements