حوالی ساعت ۸ صبح امروز دوشنبه ۷ عقرب، موتر حامل کارمندان دفتر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در شهر کابل هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت.
بصیر مجاهد سخنگوی فرماندهی پولیس کابل گفته است که حمله کننده انتحاری پیاده بوده و یک موتر حامل کارمندان این کمیسیون را در نزدیکی دفتر کمیسیون انتخابات هدف قرار داده است. او زخمی شدن دو پولیس و چهار کارمند کمیسیون را تایید کرده است.

سخنگوی پولیس کابل گفته است که حمله‌کننده انتحاری توسط پولیس شناسایی شد اما مواد انفجاری همراهش را منفجر ساخت.

دفتر کمیسیون انتخابات افغانستان در ناحیه نهم در شرق کابل موقعیت دارد.

هنوز هیچ فرد یا گروهی مسوولیت این حمله را برعهده نگرفته است. اما پیش از این گروه طالبان هشدار داده بود که مراکز و نهادهای مرتبط با انتخابات را هدف قرار خواهد داد.