حلقه اصلی در قتل جنرال رازق


توریالی خاوری


تا اینجا همه گزارشات نشان میدهد که بخشی اعظم توطیه وقتل جنرال رازق توسط زلمی ویسا که از افراد نزدیک ومحرم به اشرف غنی احمدزی است،صورت گرفته است.
او قبلاً در عین پروژه وحضور فرماندهان ناتو در داخل قول اردو وتشکیل جلسه کاری ،جنرال داوود داوود رادر شمال ترور کرد وبا دیگر عین سناریو را برای ترور جنرال رازق براه انداخت.
او به استخدام عمدی تروریست طالب پرداخت ودر کمترین زمان او را بادیگارد خود ساخت وکله کوف خود را هم در روز حادثه ترور به گردن او انداخت.
حالا باید قبول کرد که هم در گزینه حکومتی ودست داشتن بادیگارد والی در حادثه ترور و همچنان کشتن رازق توسط جنرال اسکات میلر نقش زلمی ویسا نهایت برجسته می‌باشد

.
جنرال ویسا یک تروریست حرفوی ومهره اصلی غنی احمدزی است.میترسم که در انتخابات بعدی آمریکای ها او را رییس جمهور نسازند!!
در خصوص این ترور لازم است تا همه فکتور ها را در نظر گرفت مثلأ نابود ساختن فیلم وکشتن کمره مین که وسعت دسیسه طراحی شده را نشان میدهد.

Advertisements