معاون اول ریاست جمهوری در پیوند به شهادت جنرال رازق، فرمانده پولیس قندهار گفت که رازق دشمن سرسخت همۀ آنانی بود که به فرمان بیگانه گان امنیت و آسایش مردم را از آن ها گرفته و پیوسته در راستای بربادی و ویرانی کشور می جنگند.

به گزارش سایت همایون بنقل از خبرگزاری صنا؛ «جنرال عبدالرشید دوستم» معاون اول ریاست جمهوری در واکنش به شهادت جنرال رازق، فرمانده پولیس ولایت قندهار، اعلام کرد که او دشمن سرسخت همه آنانی بود که به فرمان بیگانه گان امنیت و آسایش مردم را از آن ها گرفته و پیوسته در راستای بربادی و ویرانی کشور می جنگند.

دوستم افزود: جنرال عبدالرازق از جنرالان رشید و شجاع وطن عزیز مان بود که امنیت عام و تام ولایت قندهار نتیجه تلاش ها و زحمات شبانه روزی ایشان بود.

وی تصریح کرد که او با ارادۀ چون کوه، استوار و متین در مبارزه علیه ترور و دهشت عمل می کرد و دشمن سرسخت همه آنانی بود که به فرمان بیگانه گان امنیت و آسایش مردم را از آن ها گرفته و پیوسته در راستای بربادی و ویرانی کشور می جنگند.

معاون اول ریاست جمهوری اظهار داشت که مردم عزیز افغانستان رشادت و دلاوری های این فرزند دلیر و با شهامت سرزمین شان را از یاد نخواهند برد و روی دشمنانش سیاه خواهد شد.

این در حالیست که روز گذشته جنرال عبدالرازق در نتیجه تیراندازی یکی از محافظان والی قندهار، شهید شد.