نماینده رئیس جمهور روسیه:

کنفرانس صلح افغانستان

با حضور طالبان در مسکو

نماینده رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که دولت افغانستان و جنبش طالبان موافقت و آمادگی خود را برای شرکت در نشست منطقه ای “صلح افغانستان” اعلام کرده اند. تاریخ این نشست طی چند روز آینده اعلام خواهد شد. قرار است علاوه بر دولت افغانستان و نمایندگان جنبش طالبان از 10 کشور دیگر نیز در قالب هیات های ناظر در این نشست حضور پیدا کنند.

روزنامه “ایزوستیا” که این خبر را متنشر کرد، افزود:

مذاکرات میان روسیه و افغانستان در پایان ماه گذشته به توافق انجامید.

نماینده رئیس جمهور روسیه اضافه کرد:

روند بی ثبات سازی اوضاع در منطقه آسیای میانه با انتقال واحدهای داعش از سوریه به افغانستان تشدید شده است.