سناریوی ترور رهبران مقاومت ضد تروریزم( پشتون ها) آغاز شد

پس از جبار قهرمان، جنرال رازق در تیررس دشمن قرار گرفت.
این در حالیست که جنرال رازق در حال بیرون شدن، یک جا با آمریکایی ها بود. جنرال میلر قوماندان نیرو های امریکایی و همراهانش اصلن آصیبی نمی بیند. عجیب است که هیچ امریکایی ای کشته نشده است.
حالا انگشت اتهام باید به کدام طرف بلند شود؟
خالق اصلی پروژه ی طالبان در تبانی با ارگ یا یک سرباز محافظ والی قندهار؟

گزارش چنین واصل است:

جنرال عبدالرازق، فرماندۀ پولیس ولایت کندهار در یک تیراندازی کشته شده است

به گفتۀ منابع، تیراندازی پس از آن رخ داد که آقای رازق از یک نشست امنیتی با جنرال سکات

“میلر، فرماندۀ نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان بیرون می‌شدند

منابع می‌افزایند که تیراندازی از سوی یک محافظ والی کندهار صورت گرفته است

گواهان رویداد می‌گویند که در این حمله، زلمی ویسا والی کندهار، عبدالمومن حسن خیل، رییس امنیت کندهار و نیز عبدالنبی الهام، فرمانده پولیس زون ۴۰۴ میوند نیز کشته شدند.

مردم هوشیار باشید

سناریوی رهبران مقاومت ضد تروریزم پشتون ها پس از تاجیک ها تازه آغاز شده است.

افسران دلیر و سربازان سر به کف!

دشمن را شناسایی کرده از مردم تان دفاع نمایید!

همه در فکر آن باشند تا در تامین امیت خود و مردم خود بیدار و هوشیار باشند

.