این عکس بعد از حادثه ای ترور جنرال عبدالرازق اچکزی درفسبوک دست بدست می شود
بگمان اغلب این عکس ازجریان جلسه‌ای قومندان ناتو همراه استاندار وهیات رهبری امنیتی کندهار درهمان خانه ای زلمی ویسا استاندار کندهار امروز پنجشنبه 18 اکتوبر سال 2018 است درآن قومندان ناتو همراه با چند تا خارجی وفرد مجهز با سلاح بادیگاردهای خارجیها درداخل جلسه دیده می شود
آیا کدام خرد انسانی باور میکند که درموجودیت قومندان ناتو ترورستی دیگری وارد این جلسه شده تنها برقومتدان عبدالرازق وریس امنیت ملی استان فیر انهارا بکشد وخارجی ها زنده واستادار زخمی؟ ؟؟؟؟
کیها میتواند حقیقت را بگویند که آیا دستگاه امنیتی دولت کابل همراه با خارجیها دراین ترور دخیل شده میواند و یا صرف جواسیس نفوذی طالبان ویا استخبارات پاکستان ازطریق گلبدین درکندهار چنین کاری را انجام داده اند؟ ؟خاوری

 

++++++++++++++++++++++++++++++

نبشته از ملک ستیز
قتل دو چهرهء معروف نظامی و سیاسی در اساس‌ترین مناطق استراتژیک افغانستان سه پیام مدهش دارد:

۱.

هر سیاست ضد پاکستانی به خون کشانیده می‌شود.
۲.

هر تغییر در افغانستان بدون پاکستان راهی به‌جز خون ندارد.
۳.

هر گونه استراتژی جهانی در منطقه بدون پاکستان به بی‌راهه می‌رود.

برای این سه پیامدِ خطرناک باید سه راهکار اساسی را مطرح کرد:

۱.

استخبارات را به حدی قدرت‌مند ساخت تا با هر کنش هراس‌افگنانهء پاکستان اسلام‌آباد و لاهورپندی به خون نشیند. از دکترین درژینسکی باید آموخت.
۲.

هر دگرگونی برای بهبود ثبات افغانستان، پیش‌زمینه و یا خطری برای بی‌ثباتی اجتماعی را در پاکستان فراهم سازد. در این زمینه پاکستان بسیار شکننده و آسیب‌پذیر است. از دکترین ناپلیون باید پند گرفت.
۳.

دولت و مردم ما به وحدت و مشارکت سیاسی و اجتماعی دست یابند تا جامعهء جهانی نه به یک دولت بل به ملت افغانستان طرف باشد. این‌جا نقش پاکستان تضعیف می‌شود. از افکار گاندی باید درس گرفت

+++++++++++++++++++++++++++++++++

صمد اذهر

اخبار دلخراش و تکان دهنده از کشور می رسد. در این روزها فضای کشور را دود انفجار ها و زمین آن را آتش و خون مسخر کرده است. در پی شهادت جبار قهرمان، اینک جنرال دلیر دیگری از همان حوزه ی قندهار بزرگ، جنرال رازق قوماندان امنیه قندهار، که بارها پوز متجاوزان پاکستانی را به خاک مالیده بود، یکجا با جنرال مومن رییس امنیت و شماری دیگر، به شهادت رسید.
اخبار دست به دست شده در ابتدا از شهادت ویسا والی و همچنان قوماندان زون پولیس نیز خبر داده بود. اکنون اطلاع داده شده که ویسا زنده است و پس از عملیات در حالت امیدوار کننده قرار دارد.
در حالی که خصومت اداره ی استخبارات نظامی پاکستان با جنرال رازق اظهر من الشمس است و طالبان نیز مسوولیت حادثه را به عهده گرفته اند، سوال برانگیز است که چرا جنرال میلرهدف قرار داده نشده است؟ جهاد طالبانی که در تمام تبلیغات خصومت شان را با حضور امریکا و اشغال امریکا تبلیغ می کند، منطقا باید نشانه ی اصلی تیراندازی شان امریکایی ها و بالخصوص جنرال میلر می بود.
پاسخ پالی به این پرسش، ذهن آدم را به نا کجاها می برد.صمد اذهر

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++..

جنگ قدرت میان کرزی و غنی در بستر قندهار

به باور بسیاری آگاهان حادثه تروریستی پی در پی در هلمند و قندهار که دو جنرال از دو قبیله رقیب نورزی و اچکزی جان های شان را در آستانه انتخابات پارلمانی از دست دادند، کار طالبان نیست. این یک توطئه سازمان یافته در چهارچوب جنگ قدرت میان کرزی و غنی است.
تصور میشود، که با ترور جنرال رازق کمر کرزی در قندهار شکسته شد.
در پی سقوط طالبان با بقدرت رسیدن کرزی و برادران او در قندهار به کمک ماشین جنگی، مالی و سیاسی امریکا خصومت های سنتی میان قبائل رقیب در قندهار پس از سقوط طالبان دو باره تازه شد، این در حالی بود که در زمان حاکمیت طالبان در تحت رهبری ملا عمر غلجایی ها بر قندهار و هلمند و فراتر از آن حاکم شدند و اقتدار سنتی درانی ها در قندهار به حاشیه رفت.
جنگ سنتی میان درانی و غلجایی داستان طولانیست که پای قدرت های خارجی را همیشه به میدان کشیده است.
در سه دهه اخیر با ظهور قدرت مند اقوام غیر پشتون و داعیه حق طلبی آنان باعث شد، که رقابت های سنتی میان قبائل پشتون کم رنگ شود. با سرکوب و ترور های سازمان یافته و به حاشیه راندن اقوام غیر پشتون از قدرت در ۱۸ سال اخیر دوباره آتش رقابت های قبیلوی میان درانی و غلجایی در زیر ماشین مالی و جنگی امریکا روشن شد.
با بقدرت رسیدن اشرف غنی غلجایی محور در پی انتخابات تقلبی ۲۰۱۴ و هم چنان با آوردن حکمتیار از کمپ شمشتوی پاکستان جایگاه کرزی بحیث سلطان بزرگ فساد و خان قبیله به حاشیه رفت. با حضور حکمتیار در کابل نفرت پراگنی قومی و ترور های سازمان یافته شدت گرفت.
غنی تحت نام حذف “جزایر قدرت” برای گسترش حاکمیت خود بلخ و قندهار را با کمک امریکاییها نشانه گرفت. والی بلخ استاد عطا محمد نور بعد از سه ماه مقاومت سر انجام تسلیم شد. سپس نوبت قندهار در آستانه انتخابات پارلمانی رسید. اما اینک سر نوشت قندهار از طریق ترور جنرال رازق روشن شد.
باور میشود که غنی در مبارزه قدرت با کرزی آمریکاییها را باخود دارد، ولی کرزی به پوتین و ایران اتکا می کند.
غنی به غیر از کارت تروریستی گلبدین علیه رقیبان پایگاه اجتماعی نیرومند داخلی ندارد.
کرزی روابط اجتماعی وسیع تر و از حمایت یک تعداد فرماندهان قدرتمند شمال برخور دار است.
غنی هم چنان یک تصفیه گسترده از ستون پنجم کرزی را در دولت شروع کرد و حنیف اتمر را که تقریبا به هر کاره نظام تبدیل شده بود، برکنار کرد. اتمر به مجرد برکناری در زیر چپن کرزی علیه غنی سنگر گرفت. روز قبل برادرزاده کرزی از مقام معاونیت سیاسی وزارت خارجه کنار رفت.
غنی بعد از برکناری والی بلخ حوزه نفوذ خود در بلخ و شمال با همدستی با حکمتیار گسترش داده است. برای غنی و گلبدین نفوذ در قندهار اهمیت حیاتی در جنگ قدرت دارد.
به باور این قلم با ترور جنرال رازق در واقع غنی و گلبدین جنگ را در خانه کرزی مدیریت می کنند.
جنرال رازق یک چهره شناخته شده ضد طالبان و پاکستان بود.
آیا مذاکرات آمریکا با طالبان در تحت رهبری خلیلزاد با ترور فرماندهان ضد پاکستان و طالبان رابطه دارد یا خیر تا هنوز روشن نیست، ولی سلامت ماندن جنرال امریکایی در حادثه ترور جنرال رازق پرسش بر انگیز است. ترور جنرال رازق با ترور جنرال داوود داوو خیلی شباهت دارد.
واقعیت اینست که ترور های پی در پی فرماندهان نامدار قندهار و هلمند در آستانه انتخابات پارلمانی خیلی تکان دهنده است. این ترور ها زنگ خطر بزرگ را برای فرماندهان نیرومند شمال نیز به صدا در آورده است. هارون امیرزاده

++++++++++++++++++++++++++++++.

قتل های ناجوانمردانه ی جنرال عبدالرازق و جبارقهرمان که هردو از محبوبیت بی مانند میان تمام مردم ، بخصوص هموطنان قندهاری و هلمندی ما برخوردار بودند ، می تواند از اولین ثمره های مذاکرات میان زلمی خلیل زاد با مقامات طالبان و حامیان پاکستانی شان به حساب آید .
طوری که معلوم است هم خلیل زاد ، هم پاکستان ، هم طالبان و هم حاکمان بی کفایت کابل ، همه ، حضور و پروازعقابان آزادی چون جنرال رازق و جبار قهرمان را در افغانستان تحمل ندارند .
آنان آسمان افغانستان را بی ستاره آرزو داشته ، بخوبی می دانند که در درخشش ستاره هایی چون جنرال عبدالرازق فرمانده شجاع ، ضد ترور ، ضد جنگ و ضد بیگانه گان متجاوز ؛ آرزوهای اهریمنی شان هرگز برآورده نمی گردد .
زیان های جبران ناپذیر اینگونه ترورهای نا جوانمردانه ، بازهم به مردم برمی گردد .
حالا اهریمنان سیاه دل ، درپهلوی کشتارهای گروهی مردم و سربازان ما ، عقابان بلند پروازِما را نیزبال و پرشکسته ، میخواهند آسمان ما را تیره و خالی ازعقاب سازند .
واما تا دیر نشده است و تا آسمان ما بی عقاب نشده است ، باید متحد تر و همصداتر شده ، دربرابرهمه ی توطئه گران ، قاتلان ، دزدان و فاسدان بایستیم و با مشتی واحد برای وطنی واحد و آزاد برزمیم .
باوردارم دولت ناکاره ی کابل نه توان تأمین امنیت جان و مال مردم و قهرمانان مردم را دارد و نه اراده و نیت آن را . فروغی

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سوء قصد به جان جنرال عبدالرازق فرمانده آزاد اندیش قندهار و یکی از دشمنان سر سخت سازمان جهنمی آی.ایس.آی که بار ها و بار ها از سوی آی.ایس آی (ISI) به همکاری خود فروخته گان داخلی طرح ریزی شده بود سرانجام امروز محقق گردید.
هرچند وقوع این رویداد رابرخی ها برخاسته از اختلافات درون قبیله ( دو قبیله اچکزی و غلجایی) نیز عنوان می کنند.
یکتن از محافظان ( بادیگارد های ) والی قندهار به نام گلبدین این حمله را انجام داده و با شلیک های پی در پی گلوله جنرال رازق فرمانده پولیس قندهار ، آمر امنیت ، زلمی ویسا والی و چندین تن دیگر به شمول دو نفر آمریکایی را در مدخل دفتر ولایت قندهار کشته و زخمی ساخت . گفته می شود که هدف اصلی حمله کننده کشتن جنرال عبدالرازق بوده است .
جان باختن جنرال رازق در آستانه انتخابات پارلمانی که یکی از نظامیان تآثیر گذار در معادلات زون جنوب و نیز یکی ازمنتقدان ارگ ، و یکی از متحدان رهبران ائتلاف شمال و یکی از چهره های مشهور و معروف علیه پاکستان به شمار میرفت بدون شک در اوضاع امنیتی و انتخابات پیش رو ( شنبه 28 میزان ) تاثیر قابل ملاحظه ای را در قندهار به جا

خواهد گذاشت .

استاد سپهر

++++++++++++++++++++++++++++++

افغانستان یکی از بزرگترین قهرمانان خود را از دست داد.

با اشک خون آلود باید نوشت که یکی از قهرمانان واقعی مردم افغانستان ،سنگردار شجاع وستون فولادین حوزه نظامی افغانستان جنرال نامدار وپرافتخار وطن جنرال رازق فرمانده پولیس کندهار به اساس دسایس مهندسی شده دشمنان دیرین وطن به خاک وخون غلطید وجام شهادت را نوش کرد.
جنرال رازق فرزند راستین،افسرفداکار وایثارگر افغانستان وسپاهی دلیر وطن بود.او شخصیت آزادیخواه بود وبزرگرترین گناه او عشق بی پایانش به وطن بود.
او طی سالهای بحرانی افغانستان به دژ شکست ناپذیر در برابر دشمنان افغانستان وبویژه آی اس آی پاکستان در حوزه جنوب غرب افغانستان مبدل شده بود .
جنرال رازق این اسطوره رزم آور توانسته بود تا درخط مقدم نبرد ودر برابر یورش بلا وقفهٔ لشکر مزدور ونیابتی پاکستان یعنی طالبان وباشناخت کامل ماهیت سیاسی انها چون صخره استوار ایستادگی نموده واز جان مال و شرف وناموس وطن دفاع نماید.
او مستدام وبا قامت افراشته خلاف امواج شنا میکرد،و هرگز منافع علیای افغانستان را در گرو معاملات سیاسی وتبهکارانه عناصر نقابدار رژیم معامله نمی نمود .
سطح وارستگی واستقلال طلبی این سپاهی پرافتخار در خط پیکار ،گاهگاهی باعث افروختگی متولیان امور میگردید و آنها را وادار می‌ساخت تا برای رهایی او چاره اندیشند.
سطح رزمندگی ودیدگاه فراقومی جنرال رازق او را به یکی از محبوبترین چهره رزمی کشور مبدل ساخته بود.
دسیسه ناجوانمردانه وبزدلانه به جان این دلیر مرد وطن از پیچیدگی عملیات اپراتیفی وآنهم ظاهرأ بدست بادیگارد والی کندهار حکایت نموده وده ها پرسش رابرای انگیزه این جنایت بزرگ مطرح میسازد!
نخستین پرسش اینست که در میان یک اجتماع بزرگ سکان‌داران قدرت وحضور جنرال میلر فرمانده ناتو واشتراک هیئت بلند پایهٔ یوناما چطور وچگونه تنها جنرال رازق هدف رگبار دشمنان وطن قرار گرفت ؟
طرح ترور فاجعه بار جنرال رازق به دنبال ترور شهیدجبارقهرمان، بحران ها وپروژه های بزرگ جنایتکارانه را در کشور به همراه خواهد داشت واین رخداد جنایتکارانه آژیریست که برای مردم افغانستان هوشدار داده تا بیش از پیش برای پیشامد روزهای دشوار وبرای دفاع از وطن آماده بوده وبرای دشمنان افغانستان اجازه ندهند تا در غیاب آنها افغانستان را به حراج بسپارند؛
بحران در راه است وزمان آن فرا رسیده است تا تمامی مرزهای سیاسی ،ایدولوژیک وقومی را درهم شکستانده وبرای دفاع از افغانستان واحد وتجزیه ناپذیر آماده گردید؛
در پایان این سوگنامه برای وطن وتمام وطنپرستان صدیق افغانستان ابراز تسلیت می‌نمایم.
روح شهید جنرال رازق شاد وخاطرش ماندگار باد

با تقدیم احترامات
عارف عرفان
لندن, اکتبر

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

چرا ملت در شهادت جنرال رازق ماتم زده است؟

رازق خوبي هايش فرا تباري بود و بدي هايش تباري.
جنرال رازق نماد مقاومت ملت در مقابل طالب-داعش بود. استواري مقاومت او را يك هزاره دايكندي، يك تاجيك پنجشيري، يك ازبيك فاريابي، يك كابلي، هراتي، هندو و… استواري خود حساب ميكرد. به همين خاطر ماتم زده هستيم. شهادت او نشان داد كه ملت وجود دارد و ملت بأهم اند فرید بهمن

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

هما الکوزی

خدايا نظامى را برقرار كن كه دست ظالمان و ستمگران را كوتاه و پروژه هاى طالب سازى و داعش سازى را نابود كند تا مردم زجر ديده كشورم ازين نااميدى رها و در يك فضاى صلح زندگى كنند

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ذکیه جان کهزاد

با هزاران درد با هزاران فریاد که باز هم شاخه ی پربار و سبز شکست ،فرزند نجیب سرزمینم چون الماسی به خاک سیه افتاد ،قلب هزاران تن نا امید هم میهنم جریحه دار شد چه طوفان سهمناک وزید و همه را سراسیمه وبی خانمان ساخت ، اشکهای داغ روی گونه ها نشست و دیده ها هراسان شد عزیزی از دست رفت … روحت شاد عزیز وطن ، نام و کارنامه هایت در قلبها ماندگار .جنرال رازق عزیز

++++++++++++++++++++++++++++++++++

( نظر گذرٲ به رویداد های امروز ، دیروز و پریروز ) ؛
سیاست بازی های یهود و نصارا ؛ بخصوص امریکا و انگلیس ، پاکستان و ایران امروز و روسیه ؛ چقدر مرموزانه و زیرکانه توسط باداران ، بالای اجیران و اسیران فروخته شده در لباس دین و مذهب ، رهبر و قوماندان ، وکیل و واعظ ؟ طرح ریزی میشود و پته به پته قابل تطبیق قرار میگیرد و در آینده هم قابل تطبیق قرار خواهد گرفت ؟ و این ملت خوش باور افغانستان است که هنوز هم بالای کچکول خالیکه توسط استخبارات منطقه و جهان برنامه ریزی میشود بنام قوم و مذهب ، زبان و ملیت در جان یکدیگر افتاده اند و آب در کوزه شکسته دشمن میریزند ؟ از ( ۱۳۵۴ الی ۱۳۷۱ و از ۱۳۷۱ ) الی اکنون بیننده هزاران سناریو یهود و نصارا ، فارس دیروز ( ایران امروز ) و پاکستان و روسیه بودیم و استیم ؟ مگر کجاست گوش شنوٲ که بشنود و چشم بینٲ که ببیند ؟ داکتر نجیب الله را در دفتر سنبمولیک ملل متحید به قتل رساند ، احمدشاه مسعود را در دفتر کاریش با موجودیت بادیگارد ها و یارانش ، استاد ربانی را در خانه اش ، عبدالجبار قهرمان را عین کمپاین انتخاباتی و دیگر خورد و بزرگ حکومت مسمٲ به اسلامی را ؟ مگر اینبار جالب از همه که جنرال عبدالرازق و ریس امنیت ولایت کندهار را در حضور قوماندان ناتو میکوشد و همه ملت خوش باور فقد از طریق صفحه فیسبوک خود ابراز تسلیت و درد و اندو خود را ارایه و بیان میدارند ؟ بیخبر از اینکه از انگیزه و برنامه ریزی آن سخن به نوک قلم خویش بیاورند ؟ چون آن زمین درد میکشد که بالایش آتش فروزان است ؟ در حالیکه همه میداند که عامل تمام بدبختی های ۴۵ ساله کشور فقد ، یهود و نصارا ، روسیه و ایران امروزی ، پاکستان و کشور های عربی است که ملت را بنام این و آن مصروف ساخته ، آب را خت میکنند و ماهی میگیرند ؟ بیاد داشته باشید که کشور های استعمارگر را که در بالا ذکر نمودم فقد در فکر منافع خویش اند هرکسی را مخالف برنامه و اهداف خویش ببیند ؟ اگر در زیر کمپل در خانه خویش هم باشد ، ثانیه و دقیقه هم زنده نمیگذارد ؟
ملت خوش باور افغانستان ؛ این روسٲی که امروز بنام رهبر و قوماندان ، وکیل و زعیم قوم خویش قبول کردی و هر شب و روز از موضع اش بنام قوم و زبان ، ملیت و مذهب ازش دفاع میکنی ؟ دانه های شطرنج بیش نیستند ؟ هر زمانیکه قلم زنده گی شان از جانب بادار های تمویل کننده شان شکست ، دیگر زنده ماندن شان محال است ؟ لطفٲ در زیر چتر احکام الهی و شرعیت نبوی ص بدون اسارت نفس اماره مستجمع شوید و این تفرقه و نفاق های زبانی ، قومی ، مذهبی و ملیتی را از بین تان ریشه کن کنید

نهضت مشروطیت

+++++++++++++++++++++++++++++++

هر چند از سیاست و سیاست بازی خوشم نمی آید اما هر بار که به عکس های جنرال رازق در صفحه های اجتماعی بر میخوردم جرقهِ امیدی را احساس میکردم وطن دوستی و سینه سپر کردنش در مقابل رسانه ها با وجود ساده گی کلامش من را به یاد داکتر نجیب مینداخت . فکر این که یک روز آتش جنگ خاموش میشود به نظرم ناممکن نمیامد
وقتی خبر کشته شدنش را شنیدم تمام سلول های بدنم یخ کرد . یک بار دیگر امید ها کم رنگ شد
نمیدانم بعد از این کدام مادر جراتِ خواهد کرد تا به فرزندش وطن دوستی و دلیری بیاموزد .
ای فرزند اصیل وطنم کاش اهدای زندگی دست خود ما بود هر روز بعد امروز را به تو میبخشیدم تا نه فقط قندهار بلکه امنیت تمام کشور را بگیری
به کودک های معصومت فکر می‌کنم که چون من و‌هزاران مثل من در کودکی یتیم شدن
یک شبه بی پناه شدند
تو که میخواستی پناه تمام هموطن هایت باشی کودکانت را بی پناه کردی
بخواب جوان آرام بخواب تنت خسته اما وجدانت آرام است

نيلو سعیدی