غارتگری جمع کشتار و خونریزی مردم ما ادامه دارد…

هر قدر در کشوری هرج و مرج، جنگ و خونریزی سازمانیافته جریان داشته باشد، غارتگری و تاراج امری است سهل و ساده .
غرب و ناتو به رهبری انگریز – امریکا سالانه حدود 5 ملیارد دالر برای افغانستان  پرداخت می کنند. این در حالیست که گفته میشود ایشان خود سالانه ده ها ملیارد دلار را تنها از تولید مواد مخد به جیب می زنند.
 منابع روزمینی در انحصار مافیای بین المللی هست. تاراج منابع زیر زمینی که طی 17 سال گذشته تا کنون ادامه دارد، الان با امضای قرارداد های رسمی بسیار بیشرمانه و رذیلانه، آن هم بیرون از کشور به وسیله نمایندگان اجیر جانب حاکمیت پوپت اشغالی صورت می پذیرد.
رادیوی آزادی( اسارت) چنین نوشت:” نهاد دیده بان شفافیت افغانستان و شماری از فعالان مدنی می گویند، عقد قراردادهای غیر قانونی از سوی حکومت افغانستان، زمینه را برای خصوصی سازی جنگ در افغانستان فراهم می سازد.

نهاد دیده بان شفافیت افغانستان و شماری از فعالان مدنی با ابراز نگرانی می گویند، بحث های که در مورد استفاده از منابع طبیعی و معادن افغانستان بخاطر تمویل جنگ، میان حکومت و جامعه جهانی جریان دارد، برای شان قابل پذیرش نیست.

سید اکرام افضلی رئیس بنیاد دیده بان شفافیت افغانستان روز شنبه در نشست که از سوی جامعه مدنی به خاطر عقد قراردادها و خصوصی سازی جنگ در کابل برگزار شده بود گفت، جهان یکبار دیگر در مورد این موضوع فکر نماید، چرا که مردم افغانستان به هیچ صورت به کسی اجازه نمی دهند، تا از معادن طبیعی کشور شان بخاطر تمویل جنگ کار گرفته شود. 

 

“اگر این جنگ بخاطر تامین امنیت کشورهای غربی است، پس تمام هزینه را ما نباید بپردازیم، اگر هزینه مالی و انسانی این جنگ را ما بپردازیم این به کدام منطق برابر است، کشورهای که می خواهند از منابع افغانستان برای تمویل جنگ استفاده کنند، یکبار دیگر این در این مورد فکر کنند، اگر حکومت این موضوع را بپذیرد، مگر ملت در مقابل آنها ناتوان نبوده و ما به هیچ صورت این را نمی پذیریم که از منابع طبیعی ما بخاطر تمویل جنگ کار گرفته شود.”

آقای افضلی می گوید، جامعه جهانی در جنگ بر ضد هراس افگنی سهم خود را به گونه درست ادا نمایند، نه این که تمام قربانی جنگ را افغان‌ها بدهند.

وی از حکومت افغانستان می‌خواهد، که قرارداد طلا و مس در شمال افغانستان را هر چه زودتر لغو نماید.”

 این مردم افغانستان است که هم خون میدهند، وهم هستی مادی و معنوی شان روزتا روز توسط امپیریالیزم خوناشام  به تباهی و بربادیی کشانیده می شود.

باید یکی شویم
بر ضد کارزار جهانخوار نابکار
این جانیان قرن
در قرن  بیست و یک چو قرن های دی و پار
در سنگر نبرد
با طرح های “چه ” و کاستروی جاویدان
در سنگر زمان
از بند بردگی
باید رها شویم
باید قفس شکست
باید طلسم شوم تبهکار بشکنیم
باید یکی شویم
باید یکی شویم
پیروز می شویم
بهروز می شویم
نوری

***********