روزنامه اومانیته درتازه ترین شماره خود که لینک آن را در پایان این مطلب آورده ایم، درباره استراتژی ترامپ و بحران اقتصادی که اروپا و آسیا و کشوری های معروف به “اژدهای آسیا” را شامل خواهد شد نکات مهمی را مطرح کرده است. اومانیته مینویسد:

سازماندهی مجدد جهان به منظور تقویت سلطه واشنگتن و غول های وال استریت در جهان استراتژی ترامپ است.  اصلاحات مالیاتی که تقریبا یک سال قبل در ایالات متحده به تصویب رسید بی محتوا نیست. مستاجر کاخ سفید یک پل طلائی را برای ثروتمندان و شرکت های خصوصی اختصاص داده است. وی مانند یک زالو عمل میکند و در تدارک تجمع هرچه بیشتر و جلب ذخایر واقعی سرمایه در ایالات متحده است. پدیده ای که توسط بانک فدرال و بانک مرکزی ایالات متحده همزمان با اصلاحات مالیاتی با افزایش نرخ بهره تقویت شد. بازیکنان بازار در کشورهای در حال ظهور که بشدت وابسته به دلار هستند اکنون صورت حساب های آنها بطور مداوم رو به افزایش است. ترکیه، آرژانتین، برزیل، افریقای جنوبی و اندونزی و بسیاری از کشورهای دیگر اکنون وارد بحران شده اند. ارزش پولهای ملی آنها بشدت کاهش می یابد. بانک مرکزی در این کشورها باید نرخ اصلی خود را در سطوح باور نکردنی افزایش دهند. ترکیه تا 24 در صد بهره بانکی را افزایش داد.

https://www.humanite.fr/economie-mondiale-le-fmi-revise-ses-previsions-de-croissance-la-baisse-661973

Advertisements