شاید قندهار پایتخت شود

طالبان درتدارک

تشکیل دولت مستقل در افغانستان

طالبان افغانستان طرح جدا کردن بخش هائی از افغانستان و اعلام حکومت خود در آن بخش هائی که در آن قدرت حاکمیت دارد را آغاز کرده است. ظاهرا مرکز ثقل دولتی که آنها می خواهند تشکیل بدهند “قندهار” است. فعلا در منطقه غزنی پل های ارتباطی به کابل را در اختیار گرفته اند تا از دسترسی دولتی ها به قندهار جلوگیری کنند. در برخی مناطق پست های ایست بازرسی ایجاد کرده اند و به هر خودروئی اجازه عبور نمی دهند.  ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان گفته است که هدف از بستن پل ها جلوگیری از عبور و مرور کارمندان دولتی است. این که این اقدام تازه طالبان مورد حمایت پاکستان هست و یا نیست اطلاعی در دست نیست اما برای جلوگیری از گسترش نفوذ و تسلط داعش بر مناطقی از افغانستان بعید نیست که اقدام جدید طالبان و ایستادگی اش در برابر داعش مورد تائید کشورهای خارجی نیز باشد، بویژه که هم روسیه و هم پاکستان از طرح صلح با شرکت طالبان حمایت می کنند و صحبت از کنفرانس صلح افغانستان در مسکو نیز وجود دارد. (عکس: نمای از میدان مرکزی شهر قندهار) پیک نت