پیکارهای انتخابات پارلمانی، روز گذشته (جمعه، ۶ میزان) به‌گونه رسمی آغاز شد. قرار است تا کم‌تر از یک ماه دیگر(۲۸ میزان ماه جاری) انتخابات در سراسر کشور به استثنای ولایت غزنی، برگزار شود.
مردم افغانستان با گذشت سال‌ها و کسب تجارب فراوان از انتخابات‌های گذشته، اکنون با دید وسیع و با یک نگرش نو به انتخابات می‌نگرند. انتخابات پارلمانی اینک متفاوت‌تر از قبل بوده و مردم انتظارات مثبت از این دور دارند. مردم انتظار دارند که این‌بار خانه ملت برای آنان به‌معنای واقعی کلمه «خانه عزت» و سربلندی باشد و کسانی به این نهاد ملی راه یابند که بتوانند برای برون‌رفت از مشکلات مؤثر واقع شوند.
انتخابات یکی از مولفه‌های اصلی و اساسی نظام دموکراسی است که مردم می‌توانند با استفاده از حق رای‌شان در تعیین سرنوشت شان سهیم شوند. در انتخابات، همه به صورت برابر و بی‌هیچ تبعیضی از شاه گرفته تا گدا و زن و مرد حق دارند رای شان را به کار گیرند و با سپردن آن به اهل آن شاهد بهبود اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جامعه شان باشند.
مردم افغانستان این‌بار انتظار دارند که در گام اول شاهد برگزاری یک انتخابات سالم و شفاف باشند و در قدم دوم کسانی به خانه ملت راه یابند که نمایندگان صادق، قدرتمند و مسئولیت‌پذیر باشند و در پیشبرد امور کاری‌شان با قاطعیت و جسارت عمل کنند. مردم طرفدار تغییر و بهبود وضعیت هستند. امروزه روحیه جمعی مردم افغانستان، صلح، ثبات، پیشرفت و رفاه را می‌خواهند و بدین باورند که «قانون» راه نجات این ملت است. با این وصف، قوه مقننه که یکی از پایه‌های مهم حکومت‌داری و نظام است، می‌تواند نقش بنیادین و اساسی در این جهت داشته باشد.

قانون‌شکنی از آدرس خانه قانون
یکی از نتایج منفی انتخابات‌های گذشته پارلمانی این بود که برخی با استفاده از رای مردم یا با سوء استفاده از جایگاه وکالت، نه‌تنها که کاری برای مردم نکردند و گرهی از مشکل نگشودند، بلکه بدتر از همه، آنها به محض رسیدن به جایگاه و تکیه‌زدن به کرسی وکالت، همه‌چیز را از یاد بردند و تعهدی را که وانمود می‌کردند با مردم دارند، از یاد بردند. پارلمانی قبلی برای بسیاری از اعضای آن، محلی برای سودجویی‌های شخصی، حزبی و گروهی هستند که در تضاد با قوانین هستند. نکته مهم اما اینجاست وقتی قوه مقننه و جایی که محل نظارت از قوانین و حراست از سازوکارهای قانونی در کشور است، مملو از قانون‌شکنی باشد، چگونه می‌توان امیدی داشت به این‌که تغییرات بزرگ و بنیادین در زندگی فردی و اجتماعی ما رونما شود؟ اینجاست که باید توجه شود تا دیگر تجربه تلخ گذشته تکرار نشود و این‌بار «خانه ملت» محل عزت و اقتدار ملت باشد نه محلی برای زورگویی، قانون‌شکنی و صدها سودجویی و موارد منفی دیگر… یکی از موارد مثبتی که در فضای انتخاباتی فعلی دیده میِشود اینست که مردم افغانستان دنبال چهره‌ها و افرادی هستند که اهل برنامه، قاطعیت و خدمت به مردم هستند. این‌بار مردم به کسی رای می‌دهند که فارغ از هر نوع فریب و بازی با کلمات، نماینده دلسوز برای مردم باشد و مردم بعد از پیروزی‌اش در انتخابات نیز به وی دسترسی داشته باشند. درس‌های تلخی که مردم افغانستان از انتخابات گذشته گرفته‌اند آنها را بیدار و هشیار ساخته‌اند که مبادا این‌بار هم رای‌شان را هدر دهند و از کسی حمایت کنند که نتواند در فردای انتخابات برای مردم کاری کند و از رهگذر قانون درد آنها را درمان کند.

خسته از وضعیت، امیدوار به آینده!
هرچند فضای کلی که در روند انتخابات پیش‌رو حاکم است برای بسیاری‌ها خسته‌کن و توأم با نگرانی است، اما با آن‌هم انتخابات کنونی برای بسیاری‌ها رونهٔ امید و تغییر است که از طریق آن مردم می‌توانند برای ایجاد یک فردای روشن دست به کار شوند. امید می‌رود این دور انتخابات، هم شاهد حضور و نقش‌پذیری گسترده مردم باشد و آنها از آزمودن افراد منفی پرهیز کنند و هم حکومت و نهادهای انتخاباتی تمامی تلاش‌شان را به منظور به‌منظور برگزاری یک انتخابات سالم و عادلانه به کار گیرند تا افرادی به پارلمان راه یابند که نماینده واقعی مردم باشند.
/ضیا موسوی