توریالی خاوری

مقرری جدید
*********
بخاطر توسعه هر چه بیشتر پایه های حکومت مردمی اشرف غنی احمد زی،وبه دنبال تقررضیاالحق امرخیل به حیث مشاور ارشد رییس جمهور افغانستان،اخیرأ ملا رسول لندی نیز به اساس فرمان خاص رییس جمهور به حیث مشاور ارشد رییس جمهور اشرف غنی در بخش مسائل دینی ودفاع از حقوق زنان افغانستان تقرر حاصل نمود!
هواداران غنی بابا ،رویکرد اخیر حکومت را به تاسی از سیاست« حکومت داری خوب» ،مدریت انتخابات شفاف وبیدغدغه ریاست جمهوری تحت رهبری مدبرانه امرخیل ارزیابی نموده وتقرر ملا رسول لندی را،از تغییر سیاست ملی ومردمی حکومت اشرف غنی در راستای شایسته سالاری پنداشته وبخاطر تطبیق احکام شرع در کشور آنرا عمل صالح میپندارند!!
دریک خبر تایید ناشده گفته شده است که هردو ،امرخیل وملا رسول لندی بخاطر تطبیق سیاست های غنی احمدزی وشهرت مردمی شان به اخذ تقدیر نامه ها وجوایز از طرف رییس جمهور نایل گردیده اند!!
در خبر اضافه میشود که جوایز وتقدیر نامه های متذکره در حضور رولاغنی مشهور به بی بی گل وگلبدین حکمتیار در یک محفل باشکوه به آنها توزیع گردید!!
پس از دریافت جوایز وتقدیر نامه ها هردو تعهد سپردند تا برای تطبیق سیاست های رییس جمهور بیش از پیش بذل مساعی مینمایند!!
***
نوت:
اما حقیقت موضوع اینست که گناه ملا رسول در برابر اشرف غنی احمد زی وامر خیل مثل قطره در برابر بحر است..او به چند خانواده محدود خیانت نمود اما غنی وامرخیل به یک سرزمین ،به ملت ،به وطن به تاریخ خیانت کردندو تاکنون یک ملت از دست این دو جنایتکار در خون غوطه میزنند

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سه همکار ملا رسول لندی دستگیر شدند
فتوای قتل ملای متجاوز صادر شد.

پس از نشر فیلم‌هایی از تجاوز یک ملای تعویذنویس به زنان در فاریاب افغانستان علمای این کشور فتوای قتل او را صادر کردند.

به گزارش منابع خبری، ماجرای تجاوز این ملای تعویذنویس افغان به اسم «رسول لندی» ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است و پس از نشر این ویدیوها، چندین قتل ناموسی در این ولایت گزارش‌ شده است.

اخیراً چندین ویدیو از یک ملای تعویذنویس مشهور به «رسول لندی»، در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که وی با زنان رابطه جنسی برقرار می‌کند.

او با استفاده از این شغل، زنان را که مشکل بارداری داشتند به زور وادار به برقراری رابطه جنسی می‌کرد و از جریان رابطه‌ ویدیو نیز می‌گرفت.

گفته می‌شود وی با استفاده از این ویدیوها، زنان را وادار به پرداخت پول می‌کرد. اخیرا سه همکار این ملا دستگیر شده و خود این ملا نیز تحت تعقیب پولیس افغانستان قرار دارد.

فرید غوری رییس دادستانی استیناف ولایت فاریاب افغانستان گفته است، این سه تن شامل دو زن و یک مرد اند که با رسول لندی در جریان زمینه‌سازی ضبط فیلم، و تهدید قربانیان همکاری می‌کردند

نعیمی فرید

 

Advertisements