ادلب” در انتظارآزادی

یا سناریوی بمباران شیمیائی

امریکا نمی خواهد سوریه را ترک کند و شهر ادلب را پایتخت گروه های تروریست کرده است. دولت سوریه و ارتش روسیه مصمم به پس گرفتن این شهر از گروه های مسلح اسلامگرائی است که شمار آنها از 40 تا 70 هزار تخمین زده می شود و پشت جبهه آنها امریکا و ترکیه است. البته آلمان و فرانسه هم با همه زاویه اقتصادی که با امریکا پیدا کرده اند همچنان دنباله رو امریکا در سوریه اند. با هدف حفظ ادلب در دست گروه های مسلح، سناریوی تکراری بمباران شیمیائی را می خواهند یکبار دیگر اجرا کنند و متعاقب آن بمباران سوریه را. یعنی همین جمله کوتاهی که در عکس بالا می خوانید

Advertisements