پاسخ تند وزیردفاع روسیه به وزیر دفاع آلمان

شما از پدرتان سئوال کنید

آلمان با سرزمین ما چه کرد

راشا تودی – ترجمه رضا نافعی


برلین در باره شرکت در وارد آوردن یک ضربه نظامی در سوریه مشغول مباحثه است. حزب سوسیال دموکرا ت و حزب» چپ ها» موضع مخالف اتخاذ کرده اند، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان خواستار پیشگیری از فاجعه انسانی است. فن درلاین وزیر دفاع آلمان خواستار» باز داری معتبر» است.
دولت آلمان تحت فشار امریکا مشغول مطالعه برای شرکت در » وارد آوردن ضربه نظامی در سوریه است. دولت امریکا مطمئن است که بزودی فرمان بشار اسد برای در هم شکستن آخرین دژ تروریست ها در ادلب صادر خواهد شد.
وزیر دفاع روسیه، طی مصاحبه ای به همتای آلمانی خود، که خواهان » روشی تند تر در برخورد با روسیه» است، بی پرده پاسح داد و گفت:
پس از آنچه که آلمان برسر سرزمین ما آورد، بهتر است شما 200 سال درین باره حرفی نزنید. به تاریخ فکر کنید و از پدر بزرگان خود بپرسید ، از موضع قدرت با روسیه حرف زدن، چه نتیجه ای دارد «. احتمالا آنها می توانند معنی آن را به شما بگویند».

 

https://deutsch.rt.com/kurzclips/74411-russischer-verteidigungsminister-kontert-von-der-leyen/

https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/75954-idlib-von-leyen-fordert-abschreckung-wagenknecht-warnt-vor-herbeigeredete-giftgasangriff/

Advertisements