هما سلطانی همچون یک اوباش رفتار می کند + ویدیو

هما سلطانی یکی از اعضای مجلس نمایندگان شب گذشته در ساحه ی پل سرخ با مالک شیرینی فروشی آیسان مشاجره لفظی کرد.
وی بعد از گفتگو همه شیشه ها، میز و لوازم این فروشگاه را شکسته و بیرون پرتاپ می کند. پیش از این هما سلطانی سربازان حکومت را لت و کوب کرده بود.
گفتنی است سید امید میری، صاحب شرینی فروشی آیسان از ناحیه بینی آسیب دیده است.

ویدیو

https://www.facebook.com/KabulPlusChannel/videos/900602850125886/?hc_