آمریکایی‌‌ها در کشور ما چه به دنبال چه هستند ؟
دزدی‌های آمریکایی‌ها و روباه پیر (انگلیس‌) از کشور ما

روسها افشا نمودند که بزرگترین دزدی آمریکا در افغانستان که خانواده خائن حامد کرزی هم در این دزدی شريک هستند. در این دو استان مذکور بجز انگلیس و امریکا دیگر اعضای ناتو اجازه نداشتند. تحقیقان ناسا معادن چون بیرایت، فلورایت، نفلین و عناصر نادره چون نبیوم، تانتالیم و اورانیم UU بوجود آمده‌ است. در ساحه خانشین استان هلمند قرار تخمین جدید ناسا آمریکا مقدار ۱،۴ میلیون تن متریک و ذخایر نیوبم با اضافه فاسفورس و اورانیوم و توریم REE به مقدار ۳،۵ میلیون تن متریک تخمین زده شده است.
مدارک و شواهدی بسیاری وجود دارد که آمریکا طی سالهای گذشته معادن افغانستان را از این کشور انتقال میدهد

نمایندگان استان هلمند در پارلمان میگویند، شواهدی وجود دارد که نشان میدهد محموله های اورانیوم معدن خانشین استان هلمند توسط هواپیماهای غول پیکر آمریکایی قاچاق میشود. آنها میگویند، آمریکا پایگاهی هوایی را در نزدیکی این معدن احداث کرده و به صورت شبانه و روز مشغول فعالیت و غارت هستند.

معادن اورانیم و تورانیم در افغانستان در استان هلمند ناحیه خانشین می‌باشند. سیستم تشکلات سنگ‌های مگماتیک و خصوصیات مماثل معدن خان نشین با سایر نقاط جهان بیانگر آن است که در عین شرایط، کانی‌هایی چون بیرایت، فلورایت، نفلین و عناصر نادره چون نبیوم، تانتالیم و اورانیم UU بوجود آمده‌ است. در ساحه خانشین استان هلمند قرار تخمین جدید ناسا امریکا مقدار ۱،۴ میلیون تن متریک و ذخایر نیوبم با اضافه فاسفورس و اورانیوم وتوریم REE به مقدار ۳،۵ میلیون تن متریک تخمین زده شده است.

به گفته یکی از نمایندگان استان هلمند، معادن اورانیوم که یکی از مهمترین معادن افغانستان است، اگر امریکا همین طور اورانیوم افغانستان را انتقال دهد، پس کمک هایی که به افغانستان ارائه می کند، صد برابر آن را پس از این طریق بدست می آرود و سرمایه مهم افغانستان را انتقال میدهد.
افغانستان معادن بسیار غنی و اورانیوم و فلزات مختلف و سنگ های قیمتی بکر و دست نخورده ای دارد که سالهاست مورد طعمه بیگانه‌گان است و بهربرداری های غیر مجاز صورت می گیرد.

یکی از مقامات وزارت معادن افغانستان گفت: معادن افغانستان نسبت به ده سال گذشته در وضعیت بدتری قرار دارد و مردم افغانستان باید بدانند که چه کسی از معادن این کشور استفاده می کند و چه کسی منافع هنگفتی از آن بدست می آورد.

علاوه براین، استان هلمند یکی از مراکز عمده کشت خشخاش است و بسیاری ها معتقدند که امریکا مافیای بزرگ قاچاق مواد مخدر در این منطقه است. وحید مژده در گفتگو با رسانه ها گفته است، آمریکا از مزارع کوکنار در این ولایت حفاظت می کند، چون مواد مخدری که از اینجا بدست می آید سالانه حدود میلیاردها دالر می شود. اکنون مواد مخدر و اورانیوم استان هلمند را برای غربی ها جذاب کرده است.

مقامات آمریکا تاکنون به این اظهارات نمایندگان پارلمان افغانستان واکنشی نشان داده اند. اما نمایندگان 

پارلمان افغانستان خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب برای بررسی ابعاد دستبرد امریکا به این کشور شدند

ویدیو.

معادن افغانستان را نجات دهید!!!

غارت ،تجاوز و خيانت اشکار آمريکا يي ها
معادن افغانستان را در يابيد،😭😭
آمريكا علنی و در روز روشن در هلمند دزدی می كند
محموله های اورانیوم معدن ولسوالی خانشین ولایت هلمند توسط طیاره های غول پیکر امریکایی قاچاق می شود. امریکا پایگاه هوایی را در نزدیکی این معدن احداث کرده و به صورت شبانه روز هواپیماهای باربری بزرگ مشغول فعالیت هستند.
امریکا طی سال ها است معادن افغانستان را از کشور انتقال می دهد.
مدارک و شواهدی بسیاری وجود دارد که آمریکا طی سال های گذشته معادن افغانستان را از کشور انتقال می دهند.
معادن اورانیم و تورانیم در افغانستان در ولایت هلمند ناحیه خانشین می‌باشد. سیستم تشکلات سنگ‌های مگماتیک و خصوصیات مماثل معدن خان نشین با سایر نقاط جهان بیانگر آن است که در عین شرایط، کان هایی چون بیرایت، فلورایت، نفلین و عناصر نادره چون نبیوم، تانتالیم و اورانیم UU بوجود آمده‌است.
در ساحه خانشین ولایت هلمند قرار تخمین جدید ناسا امریکا مقدار ۱،۴ میلیون تن متریک و ذخایر نیوبم با اضافه فاسفورس و اورانیوم وتوریم REE به مقدار ۳،۵ میلیون تن متریک وجود دارد.
به گفته یکی از نمایندگان ولایت هلمند، معادن اورانیوم که مهمترین معادن افغانستان است، اگر امریکا همینطور اورانیوم افغانستان را انتقال دهد، کمک هایی که به افغانستان ارایه می کند، صد برابر آن را پس از این طریق بدست می آرود و سرمایه مهم افغانستان را می برد.
افغانستان معادن بسیار غنی و اورانیوم و فلزات مختلف و سنگ های قیمتی بکر و دست نخورده ای دارد که سال ها است مورد طعمه بیگانگان است و بهره برداری های غیر مجاز صورت می گیرد.
یکی از مقام های وزارت معادن در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی گفت: معادن افغانستان نسبت به ده سال گذشته در وضعیت بدتری قرار دارد و مردم افغانستان باید بدانند که چه کسی از معادن کشور استفاده می کند و چه کسی منافع هنگفتی از آن بدست می آورد.
علاوه بر این، ولایت هلمند یکی از مراکز عمده کشت خشخاش است و بسیاری ها معتقدند که امریکا مافیای بزرگ قاچاق مواد مخدر در این منطقه است.
مردم محل نیز بارها اعتراض کرده اند که امریکا از مزارع کوکنار در این ولایت حفاظت می کند، چون مواد مخدری که از اینجا بدست می آید سالانه حدود میلیاردها دالر می شود.
مواد مخدر و اورانیوم ولایت هلمند سال ها است که باعث نگهداشتن آمریکایی ها و انگلیسی ها در این ولایت شده است.
بقول حضرت بیدل :
تواضع های دشمن مکر صیادی بود بیدل
که خم خم رفتن صیاد بهر قتل مرغان است.

https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/40337333_792970957760952_4522612485517213696_n.jpg?_nc_cat=0&oh=b52ac7b93a90f044c600481af7ca301c&oe=5BFDF177
image.png
image.png
image.png