توجه
 
این مستند شامل تصاویر و کوتتاه فیلم های است! که برای اولین بار منتشر می شود 
– داعش و حامیان بین المللی آن ها، یک جا در کنار هم اند.
  – سیران لباس نارنجی در دست داعش، از ابتدا تا زمان اعدام زیر پوشش کمره های بهپاد های امریکایی.
– قطار های داعش، تجمعات  و فعالیت های محاربوی  آن ها همیشه زیر پوشش کمره های نیرو های امریکایی.
– نیرو های ضد داعش چطور زیر تهجم  جنگنده  های امریکایی قرار می گیرند؟
– آن برنامه هایی که در ولایات  فاریاب، سرپل، جوزجان همین الان دارد اتفاق می افتد، آیا تکرار همین ویدیو نیست؟
همه این پرسش و پاسخ ها را درین فیلم مستند ببینید: