رخدادکودتای نرم در پاکستان

عارف عرفان
به گزارش مرکز مطالعات شبه قاره ، با توجه به اخبار و تحلیل هایی خبرگزاریها و مراکز مطالعاتی،انتخابات سراسری پاکستان برای گزینش نمایندگان مجالس ملی وایالتی ،تشکیل حکومت ونخست وزیربرگزارگردید که در آن حزب” تحریک انصاف”به رهبری عمران خان با بدست آوردن ۱۱۸ کرسی در مجلس ایالتی وحکومت مرکزی پیروزی قطعی را بدست اورد
اکثر رسانه های مهم جهانی که انتخابات پاکستان  را دنبال مینمودند،با توجه به سطح گسترده مداخلات بی‌سابقه “ارتش” وسازمان”آی اس آی”پاکستان،پروسهٔ انتخابات را”کودتای نرم” نامیدند که در تحت مهندسی وسایهٔ نفوذ سرنوشت سازنظامیان آنکشور براه افتید.
تاریخ گواهست که تا کنون حدود نصف از حیات سیاسی جامعه پاکستان در تحت سایهٔ حکومات نظامی سپری گردیده است ‌‌‌‌‌‌‌‌وهنوز این پروسه باقوت ادامه دارد.
 در تداوم کودتا های پیهم وسنتی در پاکستان،اینبار ارتش وسازمان اطلاعاتی آی اس آی در یک حرکت نو آورانه وکودتای آرام قدرت سیاسی را تعویض نموده  ،از میان چندین گزینه ،مهرهٔ مورد نظر شان یعنی عمران خان وحزب« تحریک انصاف» او را برسکوی اقتدار سیاسی کشانیدند.
آگاهان سیاسی معتقدند اند که گزینش ارتش وسازمان اطلاعاتی آی اس آی در خصوص عمران خان به دلیل خاستگاه اش از درون قبایل پشتون پاکستان یک حرکت حساب شده و مهندسی شده در خصوص رخداد های اخیر ایالت صوبه سرحد پاکستان وراهکار سیاست کاخ سفید در خصوص مذاکره و”استراتیژی عقب نشینی” دربرابرطالبان به مثابه “رویکردگرانشی” وکاربرد قوهٔ جاذبه برای دسترسی کامل به حوزه سیاسی افغانستان در هردو محور، دولت وطالبان تدوین شده است.
آی اس آی در نظر دارد که تخم تروریستی را که سالها قبل در زمین افغانستان افشانده بود،حال تحت اتمسفیر سیاسی موجودو معاملات آمریکا درین خصوص ،فصل خرمن برداری آن فرا رسیده است.
ارتش وسازمان اطلاعاتی آی اس آی پاکستان در یک نمایشنامهٔ دموکراسی کاذب وانتخابات جعلی وتقلبی ودر تحت سایهٔ خفقان آور نفوذ بی پهنای ارتش واستقرار صدها هزار نیروی ارتش در حوزه های انتخاباتی وفقدان حضور رسانهٔ، حزب مورد نظرورهبر آن عمران خان را برسکوی قدرت رسانید تا بتواند به سهولت نیروی دولت را در راستای مقاصد شیطانی ومداخله گرانه خویش در داخل کشور وجولانگاه منطقه یی استفاده نماید.
بیگمان تغییرات جدید در پاکستان،نقش قابل ملاحظهٔ 
 درچرخش رخداد های افغانستان وپروژه طالبان خواهد داشت.
رسانه های جهانی پروسهٔ انتخابات پاکستان را تحت فوکس قرار داده ولاجرم از درون سایه های تاریک، خورشید حقیقت را بیرون کشیدند.
درین میان وبگاه آسیا تایمز تحت عنوان «خفقان رسانه ها:چگونه ارتش پاکستان به پیروزی عمران خان کمک کرد؟»جریان گزارشات انتخابات پاکستان را مورد تحلیل قرار داده مینگارد(۱*)”رسانه های عمده، منتقدان نظامی و فعالان طرفداردموکراسی قبل از انتخابات تحت فشار و ارعاب قرار گرفتند.با توجه به اینکه رسانه های جهانی، انتخابات پاکستان را تماشانموده وآنرا تحت پوشش قرار دادند،اماروزنامه نگاران محلی به علت فقدان مجوز توسط کمیسیون انتخابات، از ورود به چندین ایستگاه رای گیری منع شدند.
درین گزارشات آمده است، که یک افسر ارتش مستقر در خیابان« محنی» در لاهور گفت “ما از مقامات ارشد دستور گرفته ایم تا کارگزاران رسانه ای را در ایستگاه های رای دهی اجازه ندهیم.” به طور مشابه، خبرنگاران مجاز به ورود به ایستگاه های رای گیری در کانتور لاهور نبودند. یک مقام ارتش مستقر در محل ورود درلاهور گفت “بدون اجازه نامه از اداره «روابط عمومی خدمات داخلی » [بازوی رسانه ای ارتش]، مردم و رسانه ها مجاز به ورود به منطقه کانتی نیستند.
پیش از این، یک روزنامه نگارارشد وخبرنگار روزنامه «نوای وقت » مربوط اردو بنام مطیع الله جان، پس از انتقاد از ارتش وارگانهای قضایی، مورد تهاجم قرار گرفت.
 نویسنده به گزارش خویش ادامه داده مینویسد”در حقیقت، برخی موسسات رسانه ای مهم وبا نفوذ و خبرنگاران و کارکنان مربوط به طور منظم هدف قرار گرفتند. جنرال آصف غفور، سخنگوی ارتش، حتی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که تعدادی از روزنامه نگاران از جمله “مطیع الله” ضد دولتی و ضد نظامی بودند.
در بخشی ازین گزارش آمده است” ارتش پاکستان به ویژه  سه رسانهٔ برجسته کشور یعنی Dawn Group، Geo News و Jang Group را هدف قرار داد. آنها مجبور شدند برخی از ستون ها را رها کنند و برخی گزارش ها را پاکسازی کنند. در حالی که جنگ، روزنامه برجستهٔ اردو در پاکستان، مجاز به ارائه گزارش در ناحیه کانتون نبود و بزرگترین روزنامه انگلیسی زبان «دان» به طور منظم هدف قرار گرفت. 
 اتهامات روزنامه Dawn بطور قابل توجهی توسط آخرین یافته های کمیسیون حقوق بشر پاکستان تایید شد. این کمسیون بر”محدود کردن سیستماتیک آزادی بیان در قالب مشاوره مطبوعات، ارعاب و آزار و اذیت” را که توسط ادارات دولتی و اطلاعاتی انجام می شود، صحه ، گذاشت ویاد اورشد که چنین وضعیت بسیاری از روزنامه نگاران و کارفرمایان آنها را درجهت مقاومت  دربرابراین اوضاع  آسیب پذیری ساخته است”
در تداوم این گزارشات آمده است “یکی دیگر از سازمان های غیر انتفاعی که توجه جدی به ارعاب مطبوعات در پاکستان مبذول داشته است کمیته محافظت از روزنامه نگاران است. گزارش ها نشان می دهد که چگونه روزنامه نگارانی که نقدهای مهم در مورد ارتش یا دادگستری را انجام داده اند، مورد آزار و اذیت قرار گرفته ربوده شدندو مورد حمله قرار گرفتند.
گروه های حقوق بشر در پاکستان به علت بی پروایی موسسات قضایی نسبت به رسانه ها،شدیدأ خشمگین وتحریک شده اند. کمیته محافظت از روزنامه نگاران به نقل از زهره یوسف نماینده کمیسیون حقوق بشر گفت: “روزنامه نگاران در بحث درپیرامون ارتش و قوهٔ قضائیه پاکستان در میان سنگ و زمین سخت قرار داده میشوند.وی گفت: “در ماه های اخیر قوه قضاییه که تاریخ سرشار از حمایت از ارتش قدرتمند پاکستان را برجبین دارد،در برابر تلاشها درجهت سانسور مطبوعات و رسانه ها عمدتا سکوت اختیار نموده است.
در بخشی دیگری این مقاله آمده است” در حالی که ارتش پاکستان رسانه های محلی انگلیسی زبان و اردو زبانرا مجبور به حمایت از عمران خان ساخت ، تعداد زیادی از مدیران رسانه ها مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. کانال خبرهای عمومیGeo TV، بخشی ازگروه جنگ ،در اعتراض شدید علیه مداخلات دولت وخود سانسوری برای مدت دو هفته دست به تحریم زده ونشرات شانرا متوقف ساختند.
نمایندگی های روزنامه فروشی رسانه های اجتماعی نیز مورد تهدید قرار داده شدند.نه تنها روزنامه های جریان اصلی،بل سایر رسانه های اجتماعی تحت فضای ترس ووحشت قرار گرفته واندرکاران رسانهٔ توسط ارتش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و فعالان دموکراسی و وبلاگ نویسان ربوده شدند.
کمیسیون حقوق بشر همچنین نسبت به افزایش توصیه های رسمی یا هشدار به کاربران رسانه های اجتماعی، به خصوص کسانی که از سیاست های دولت انتقاد نمودند، اشاره نمود”
گزارشات مشعر است: “هرگونه انتقاد از سیاست های ارتش یا بحث در مورد خشونت های افراطی، بیشترین توصیه هاوهوشدارهای مطبوعاتی را به خود جلب می نمود.
منتقدین به دفاتر «خدمات داخلی ارتباطات عامه و همچنان «موسسات تحقیقاتی فدرال »فراخوانده شده ودر خصوص فعالیتهای رسانه یی و انترنیتی مورد بازجویی وپرسش قرار گرفتند”
با این حال، برخی رسانه های پاکستانی مانند the  News بدون هیچ ترس و واهمه چندین مقالاتی به نشر رسانیده وضمن اتقاد از پروسهٔ انتخابات ،شفافیت انتخاباتی را مورد پرسش قرار دادند.
در همین حال نیویارک تایمز پروسه انتخابات پاکستان را مورد بررسی قرار وتحت عنوان”سایهٔ نفوذ نظامی بر انتخابات پاکستان”جریان انتخابات را مورد کنکاش قرار داده وبنابرجو مسلط ارعاب ،خشونت وخفقان سیاسی  آنرا” کودتای نرم” نامگذاری نموده می‌نگارد”(۲*)
کمپاین نظامی در پاکستان چندین کاندید را هدف قرار داد.
 این حرکت شامل به حاشیه کشیدن کاندیدانی که مورد تمایل نظامیان نبود،سانسورنمودن خبرگزاری های مهم ،وپیگرد جنبش‌های صلح آمیز سیاسی بود”
نیویارک تایمز ادامه داده مینویسد”بیشترین احتمال دستیابی به دستکاری نظامی، مربوط به حزب ایست که توسط ستاره پیشین کریکت پاکستان عمران خان رهبری میگردد.”
نیویارک تایمز موضع سیاسی وسیاست خارجی عمران  خان در قبال افغانستان را که همرنگ با طرز دیدگاه های مولانا های پاکستان بویژه قاضی حسین احمد در خصوص اعلان جهاد در افغانستان است، مورد ارزیابی قرار داده مینویسد”عمران خان کسی است که مشروعیت جنگ طالبان علیه ارتش ایالات متحده در افغانستان را رسمأ اعلام داشته است.
عمران خان به عنوان کاندیدای مورد علاقه وحمایت ارتش شناخته شده است”
درین حال نیویارک تایمز از قول احمد رشید، نویسنده وتحلیلگر مشهورسیاست خارجی در پاکستان مینویسد “سوال که کل ملت می پرسد این است که ارتش چه می خواهد و چرا تااین سطح دخالت می‌کند؟»
آقای رشید مانند دیگران در جریان مصاحبه ای گفت که وی معتقد است که ارتش خواستار یک دولت ضعیف توسط« حزب تحریک انصاف»واتحادغیر معمول آن در پارلمان می‌باشد.
احمدرشید خاطرنشان ساخت: “برای اولین بارنه تنها نخبگان، بلکه اکنون مردم عام همچنان از نقش اصلی ارتش آگاهی دارند وازآن در حال حاضر در سطح روستاها صحبت میشود”
نیویارک تایمز ابعاد دخالت ارتش در انتخابات را مورد بررسی قرار داده وتصویر روشن انتخابات تحت پاشنه وبرچه نظامیان را به نمایش گذاشته مینویسد”بسیاری از کاندیداها در مورد تصمیم غیرمعمول ارتش برای استقرار (۳۷۱۰۰۰) سرباز برای نظارت برانتخابات، از جمله در داخل ایستگاه های رای گیری، عصبی هستند.

با احترامات بی پایان 
عارف عرفان
لندن,اگست ۲۰۱۸
منابع:

(*1)
Asia Times/PAKISTANELECTION INTERFERENCE
Muzzling the media: How Pakistan’s army helped Khan win
(2*) 
NewYork times /Military’s Influence Casts a Shadow Over Pakistan’s Election