ایجاد کمیسیون “امر به معروف و نهی از منکر” به امضای اشرف غنی

شورای علمای افغانستان با حمایت و امضای اشرف غنی، رئیس جمهور این کشور، کمیسیون امر به معروف و نهی از منکر را ایجاد کرد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه های افغانستان، شورای علمای افغانستان با حمایت و امضای اشرف غنی، رئیس جمهور این کشور، کمیسیون امر به معروف و نهی از منکر را ایجاد کرد.
مولوی قیام الدین کشاف، رئیس شورای علمای افغانستان گفت که این کمیسیون ۲۴ نفری با سه کمیته کاری بر اساس فرمان رئیس جمهور ایجاد شده تا جهت اصلاح جامعه طرح جامع را به حکومت پیشنهاد کند.
کشاف افزود که کمیته اول در راستای تقویت ارشاد و جلوگیری از هر نوع فساد، کمیته دوم در راستای انسجام علما و ایجاد دارالافتاح در سطح کشور و کمیته سوم هم در راستای انسجام نصاب مدارس دینی طرح‌های را با جزئیات آماده کرده و به رئیس جمهور پیشنهاد خواهند کرد تا حکومت آن را عملی سازد.
وی خاطر نشان کرد از آنجایی که افغانستان یک کشور اسلامی است، تقویت ارشاد، جلوگیری از فساد، انسجام امور علما و تنظیم نصاب مدارس دینی حیثیت شاهرگ اصلاحی جامعه اسلامی را دارد.

.

Advertisements