کارزدایی وجنایت تازه ی ارگی های

!!!اجیر اکنون جاداد ملی را به حراج گذاشته اند

!مردم !نگذارید

شفاخانه‌های وزیر اکبرخان و شیخ‌زاهد به خارجی‌ها واگذار می‌شود.
وزارت صحت عامه، از واگذاری شفاخانه‌های وزیر محمد اکبرخان و شیخ زاهد و نیز کارخانۀ دارو سازی «هوخست» به یک شرکت خارجی خبر می‌دهد.
به گزارش طلوع، فیروزالدین فیروز، می‌گوید که قرار است در این باره توافقنامه‌ای را با شرکت مشترک هندی-عربستانی (آر بی س) امضا کند.

بربنیاد این توافقنامه، این شرکت در پانزده سال آینده یک مرکز بزرگ درمان و آموزش پزشکی مدرن و مجهز را در کابل ایجاد می‌کند.
وزیر صحت عامه می‌افزاید: «ما شفاخانه وزیر اکبرخان، شفاخانه شیخ زاهد را و یک فابریکۀ دوایی هوخست را با یک کمپینی که در سطح بین المللی با اعتبار است، بطور مشارکت عامه و خصوصی، بخاطر عرضه خدمات به آن‌ها واگذار میکنیم اما این به معنای این نیست که پرسونل شفاخانه وزیر اکبر بی‌کار می‌شوند.»

اما، شماری از پزشکان شفاخانۀ وزیرمحمد اکبرخان، در پاسخ به آن‌چه انتقال این بیمارستان به یک بخش دیگر و خصوصی سازی آن می‌گویند، واکنش نشان می‌دهند.
محمد شریف عبدالله، یکی از این پزشکان گفت: «ما زمین در اختیار شان می‌گذاریم، بسازند و خدمات عرضه کنند نه این که این گونه مرکز بزرگ و مجهز را از بین ببرند.»

در همین حال، شماری از باشندگان شهر کابل نیز از این کار انتقاد می‌کنند و می‌گویند که اگر نهادهای خصوصی می‌خواهند در عرصه بهداشت کار کنند، جایی دیگری را برای ساخت شفاخانه در نظر بگیرند: «شفاخانه وزیر اکبرخان بسیار مجهز است در بخش‌های گوناگون برای مردم سهولت ایجاد کرده است.»
بربنیاد قوانین کشور، ارایه خدمات به شهروندان در مرکزهای بهداشتی دولتی رایگان است، اما حکومت به این باور است که با خصوصی سازی بخشی از این مرکزها، کیفیت خدمات بهداشتی بلند خواهد رفت