مقام‌های محلی می‌گویند در این رویداد ۱۵ تن جان باختند و ۱۵ تن دیگر زخم برداشته اند

شمار تلفات حملۀ گروهی مهاجمان بر ساختمان ریاست امور مهاجرین در ولایت ننگرهار به ۱۵ تن رسید.

عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، می‌گوید در این رویداد ۱۵ تن دیگر زخم برداشته اند.

این درگیری چاشت امروز سه شنبه پس از آن آغاز شد که انتحار کننده‌ موتر پر از مواد منفجره را در برابر دروازه این ریاست منفجر ساخت و راه را برای دو مهاجم دیگر باز کرد.

احمد، یک گواه رویداد، گفت: «یک موتر آمد و در کوچه داخل شد و فیرهای هوایی کرد. پس از آن مردم به هرطرف فرار کردند.»

یک گواه دیگر این رویداد گفت: «انفجار نخست بسیار نیرومند بود. همه را پراگنده ساخت.»

گواهان رویداد می‌گویند که مهاجمان در حالی به ساختمان این ریاست داخل شدند که نشستی میان مقام‌های محلی و نهادهای مددرسان ادامه داشت.

آقای خوگیانی می‌گوید که این حمله پس از بیش از شش ساعت پایان یافت.

حمله‌های هراس‌افگنانه اخیر در ولایت ننگرهار باشنده‌گان این ولایت را بسیار نگران ساخته است.

ننگرهار در هفته‌های اخیر گواه رویدادهای بی پیشینه هراس‌افگنانه بوده است.

پیش از این حمله کننده‌گان انتحاری روز یک شنبه بر مرکز آموزشی و خوابگاه قابله‌ها حمله کردند و روز دوشنبه کاروان موترهای فرمانده نیروهای خیزش مردمی و نامزد انتخابات مجلس نماینده‌گان آماج حمله انتحاری قرار گرفت در این رویداد این نامزد انتخابات جان باخت

ویدیو

https://www.youtube.com/watch?v=1zREU5dcLVk.

.