سایت همایون - HOMAYUN.ORG

سایت مستقل وغیر وابسته به احزاب وگروه های سیاسی

سیا سی و امیتی

دو نسخه از بازی استخبارات خارجی برای گول زدن عامه مردم در یک هفته

اینها می خواهند مردم خود، خود را گول زنند.
مردم بیدار باشید!
ریشه های سرطانی در تار و پود وطن در حال انکشاف است.
به این دو سناریو و بازی ساده لوحانه که ساده ها و در رأس آن عمال استخبارات خارجی مجری آن است ( به سان نمایش مارش و راهپیمایی هلمندی ها و کنری ها این جوانان بی خبر، از خبر ما، تا کابل، بایسکل رانی و دوش های صلح…)توجه فرمایید!

اعضای کاروان صلح افغانستان

با خون خود به ملل متحد نامه نوشتند

اعضای حرکت مردمی صلح نامه یی را با خون خود نوشتند و قرار است این نامه را به سازمان ملل متحد بسپارند. درین نامه دربرابر مداخله دولت ، استخبارات ، و نظامیان پاکستان و کشتار مردم افغان اعتراض کرده اند.

این نامه در برابر سفارت پاکستان از سوی یکی از اعضای این حرکت با بریدن دست نگاشته شد.

اقبال خیبر، یکی از اعضای حرکت صلح میگوید آنها میخواهند پیام خود را به جهان برسانند که مداخله پاکستان در افغانستان تا حدی است که افغان ها بین خود درجنگ استند.

اعضای حرکت مردمی صلح از سیزده روز بدینسو در برابر سفارت پاکستان تحصن کرده اند. اما به گفته آنان این سفارت هیچ پرسشی را از آنان مطرح نشده و حتا خوش آمدید نیز نگفته است.

این گروه از برخورد سفارت های ایالات متحده امریکا ، روسیه و دفتر سازمان ملل متحد در کابل خشنود استند .

موسی آزاد، یکی دیگر از اعضای حرکت مردمی صلح میگوید پاکستان جواب نداردو از عملکرد خود شرمنده استند.

تنها خواست این حرکت آغاز گفتگو های صلح میان طرف های درگیر در جنگ است.

حرکت مردمی صلح ، سرانجام خیمه های شان را بی پاسخ از برابر سفارت پاکستان برچیده اند و اکنون در برابر سفارت ایران خیمه اعتراضی تا روز های نامعلوم برپا کرده اند .

ویدیو

https://www.youtube.com/watch?v=fGVceRQ4TXk

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

اشتراک فعالان افغانستان،

تاجیکستان و پاکستان در جشنواره صلح

این جشنواره با اجرای موسیقی هنرمندان سه کشور و نمایشگاه هایی از ساخته های دستی زنان و کتاب و لباس به همراه بود.

جشنواره یک روزه صلح و همگرایی منطقه یی با حضور  سفیران جوان صلح از افغانستان، تاجیکستان وپاکستان  در کابل برگزار شد.

سفیران جوان سه کشور در زمینه تامین صلح و گسترش روابط پایدار، نظریات شان را باهم دیگر در میان می گذارند.

سفیران جوان تاجیکستان، آمدن صلح را در افغانستان وابسته به مدیریت شهروندان افغانستان می دانند و می افزایند که آنان با تلاش های فراوان و از خودگذری ها به صلح رسیده اند.

اجرای موسیقی از سوی آوازخوان های سه کشور بخشی از این جشنواره صلح و همگرایی منطقه یی است که سفیران جوان صلح تاجیکستان، پاکستان و کشور در آن اشترک کرده اند.

در این جشنوراه ده جوان از تاجیکستان، هفت جوان از پاکستان و بیست سفیر جوان صلح از سراسر کشور در آن شرکت کرده اند.

شفیقه گل، سفیر جوان صلح از پاکستان، گفت: «شمار جوانان در افغانستان و پاکستان بسیار زیاد است و اگر روی یک میز بشینند می توانند که مشکلات بین دو کشو را حل کنند.»

شایسته لنگری، جوان از افغانستان، گفت: «از طریق فعالیت های هنری و فرهنگی شان نیز جوانان می توانند روبط هر دو کشور مثبت تمام شوند.»

در همین حال جوانان تاجیکستان به این باور استند که آمدن صلح در افغانستان وابسته به اراده نیرومند شهروندان افغانستان استند و تاجیکستانیان، تلاش فراوان و ازخودگذری را برای تامین صلح در یک کشور ضروری می دانند.

عدالت میرزا، روزنامه نگار، گفت: «ما آمده ایم تا همسایه ما از صلح ما سیرآب شوند.»

عبدالله رسولی، هماهنگ کننده برنامه‌های مدیوتیک افغانستان، گفت: «با نزدیک سازی افکار و ظرفیت جوانان سه کشور برای ایجاد صدای همدلی و باور و سرانجام دست یابی صلح در افغانستان و منطقه قدم می زنند.»

بخش دیگر از این جشنواره نمایشی پدیده های فرهنگی و ساخته های دستی افغانستان برای جوانان تاجیکستان و پاکستان است.

ویدیو

https://www.youtube.com/watch?v=0xq5ehziacI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: