حملات راکتی پاکستان به شرق افغانستان

در دو روز گذشته برخی از مناطق «لعل پور» و «گوشتی» در ننگرهار از سوی ارتش پاکستان هدف حملات راکتی قرار گرفته است.
به گزارش خبریال، احمدعلی حضرت رییس شورای ولایتی ننگرهار گفت، ارتش پاکستان حملات راکتی خود به برخی از ولسوالی های مرزی در شرق افغانستان را از سر گرفته است.
وی افزود: در دو روز گذشته برخی از مناطق ولسوالی های «لعل پور» و «گوشتی» در ننگرهار از سوی ارتش پاکستان هدف حملات راکتی قرار گرفته است.

رییس شورای ولایتی ننگرهار تصریح کرد، که حملات راکتی ارتش پاکستان به ولسوالی های «دانگام»، «خاص کنر» و «شلتن» ولایت کنر نیز از سرگرفته شده است.
وی افزود: این حملات علاوه بر خسارات مالی تلفات غیرنظامیان افغانستان را نیز به همراه داشته است.
حضرت خاطرنشان کرد، که مقامات محلی این موضوع را با اشرف غنی و فرماندهی نیروهای امریکایی و ناتو در میان گذاشته اند.
وی گفت، با وجود تداوم حملات راکتی ارتش پاکستان در چند سال گذشته، دولت افغانستان هرگز برای مقابله به مثل با حملات راکتی ارتش پاکستان اقدامی نکرده است

.

Advertisements