بیشتر مقام های واشنگتن به دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در هلسینکی واکنشی بسیار منفی نشان دادند. هیستری رسانه های جریان اصلی چنان بود که گویی پرل هاربر، ۱۱ سپتامبر و حادثه ی خلیج تونکن (آغاز رسمی جنگ ویتنام. م) همه در یک روز رخ داد! واقعیت اینست که مخالفان ترامپ اهمیت ژئوپولتیک و ژيواستراتژیک اورآسیا و اتحاد روسیه و چین را آنگونه که برژینسکی در کتاب شطرنج بزرگ خود شرح داد درک نمیکنند. آنها نمی فهمند که چرا کسینجر به ترامپ توصیه کرد مساله ی کریمه را رها کند. اگر اتحادی میان کشورهای منطقه ی اورآسیا – که روسیه در مرکز آن قرار دارد – شکل بگیرد چنین اتحادی شکست ناپذیر خواهد بود و مساله ی اساسی سیاست خارجی دولت ترامپ هم همین است. سه کانون قدرت کلیدی در جهان عبارتند از ترانس آتلانتیک یا غرب، چین و اورآسیا به مرکزیت روسیه که اتحاد آنها میتواند تعیین کننده ی سرنوشت جهان باشد.پیک نت.

Advertisements