ائتلاف ملی بزرگ افغانستان، ام‌روز رسما به ‌رهبری جنرال‌عبدال‌رشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، عطامحمد نور، رییس اجرایی حزب جمعیت، محمد محقق، معاون دوم ریاست جمهوری و یک شمار زیاد دیگر از مقام‌های فعلی و قبلی حکومت افغانستان و احزاب سیاسی در کابل اعلام موجودیت نمود
.
ائتلاف ملی بزرگ افغانستان در نشستی گفت که اعضای آنان به طور جدی بالای حکومت داری خوب، ایجاد کار، برقراری امنیت، مذاکرات صلح، برگزاری انتخابات شفاف، به‌تر شدن وضعیت در کشور کار می‌نمایند.
عطامحمد نور، والی اسبق بلخ در این نشست گفت که جنگ و فقر، برتری جویی، افتراق قومی، حذف فیزیکی، قدرت طلبی، انحصار قدرت و در کل کاستی‌های حکومت در قبال ملت، باعث شد تا این جریان سیاسی به راه بیفتد.
آقای نور گفت که حکومت مسؤولیت خود را در قبال شهروندان کشور درست انجام نه داده و این موضوع حتی باعث شد تا موضوع تجزیه کشور به وجود آید و در بخش‌های از کشورهای بیرق‌های گوناگون بالا گردد.
آقای نور در عین زمان گفت که ایتلاف ملی بزرگ افغانستان دارای خطوط مشخص خود می‌باشد و در آیندۀ نزدیک برنامه‌های شان را اعلام نموده و با جریان سیاسی کرزی و شورای حراست و ثبات نیز یکجا خواهد شد.
والی اسبق هشدار داد که حکومت در پرت‌گاه سقوط قرار داد و خطاب به دولت گفت که باید به احزاب سیاسی افغانستان زانو زده و یک راه‌حل را برای نجات کشور، پیدا نماید.
وی هم‌چنان از جامه‌جهانی خواست تا استقلالیتش را درافغانستان حفظ نموده و یک پل ارتباطی بین ملت افغان و کشورهای جهان باشد و کارهای را انجام دهد که طرف واقع نشود.
از سوی هم، محمد محقق، معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید که جریان سیاسی ایتلاف ملی بزرگ افغانستان به‌خاطر کم کردن خلاها در کشور تاسیس شده و کدام نظر منفی در قبال حکومت ندارد.
آقای محقق می‌گوید که حکومت آقای کرزی نیز از خود نواقص داشت، اما به اندازۀ حکومت فعلی نبوده و بالای حکومت صدا زد که نیت خود را در قبال دولت خوب نماید، در غیر آن وضعیت بدتر از بد خواهد شد.
از سوی هم، انورالحق احدی، رییس حزب جبهۀ نوین افغانستان می‌گوید  دولت در بخش تامین امنیت مردم کوتاه آمده و حکومت وحدت ملی به طور مطلق یک حکومت ناکام بوده‌است.
آقای احدی گفت که ایتلاف ملی بزرگ افغانستان باور به حل جنگ از طرق جنگ ندارد و تاکید بر حل سیاسی جنگ در کشور دارند و بالای طالبان صدا زد که خواست‌های شان‌ را با درنظرداشت‌ منافع ملی تهیه نموده و وارد مذاکرات گردند.
 
بیانیه ی آقای عطا نور در  اعلام موجودیت ائتلاف بزرگ ملی افغانستان  
 
 
استاد عطامحمد نور رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی در مراسم اعلام موجودیت ائتلاف بزرگ ملی افغانستان تاکید کرد که به دلیل انحصارگرایی  و کاستی‌های حکومت این ائتلاف شکل گرفته است.
آقای نور که امروز پنجشنبه (4 اسد) در مراسم اعلام موجودیت ائتلاف بزرگ ملی افغانستان در شهر کابل سخن می‌گفت، بیان داشت که مردم افغانستان خواهان انتخابات شفاف و عادلانه هستند و به خاطر شفافیت، این انتخابات باید براساس پیشنهادات احزاب سیاسی برگزار شود.
وی گفت،‌ این ملت حق دارد که با استفاده از رای خود سرنوشت خود را تعیین کند ما نمی‌خواهیم که به طرف یک انتخابات پر از تقلب برویم و واضح نیست که چقدر تذکره جعلی و استیکر جعلی توزیع شده است.
رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افزود که حکومت و کمیسیون برای برگزاری انتخابات شفاف باید به پیشنهادات احزاب پاسخ مثبت دهند. وی گفت،‌ که بهانه‌جویی برای رد پیشنهادات احزاب از سوی حکومت و حتی جامعه جهانی برای مردم افغانستان قابل قبول نمی‌باشد.
آقای نور در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت بد امنیتی کشور اشاره کرد و گفت:” ضعف مدیریت قوای مسلح افغانستان، عدم پلان منظم و نبود دکتورین نظامی، نبود سیستم حمایوی و لوجیستیکی و نبود کمیسیون کارشناسانه آسیب شناسی سبب شده که قوای مسلح در بدترین حالت قرار گیرد؛ تلفات و فرار از صفوف بالا رفته و آیا فکر نمی‌کنند که این برای منافع ملی خطر است و نظام را از هم می پاشاند.”
وی با بیان این مطلب که ایتلاف به دلیل کاستی‌های حکومت به میان آمده و اعلام موجودیت کرده گفت:” کشور در یک مرحله حساس و یا  دشوارترین مرحله خود قرار دارد و این مسوولیت من و تو است که این ملت را از این مخمسه بیرون کنیم”.
رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افزود،‌جنگ و فقر تعصبات و افتراق جویی و حذف فزیکی و قومی، قدرت طلبی و انحصار قدرت به دست 5 فرد، کشور را به سقوط نزدیک ساخته است.
آقای نور گفت که این وضعیت سبب فاصله میان دولت و مردم و فاصله میان احزاب و روشنفکران شده است.
وی بیان داشت، برخورد دوگانه و امتیازدهی سلیقه‌ای و دستکم گرفتن احزاب، سرکوب کردن و رهایی قاتلان، کشور را به بحران نزدیک کرده و عدالت و قانون را زیر سوال برده و به یک چالش بزرگ ملی تبدل شده است.
آقای نور همچنان گفت که سوء استفاده از نیروهای امنیتی و دفاعی به اهداف خاص، قوه را تحلیل برده و به نفاق قومی و سمتی جهت داده که به منافع ملی ضرر است.
رییس اجرایی حزب جمعیت اظهار داشت که کاستن صلاحیت‌های وزراء و سپردن صلاحیت آنان به مشاوران خاص، منافع ملی را زیر سوال برده است.
وی تاکید کرد:”اگر گفته‌های ما تهمت بود حکومت سرش خط بکشد و من از مردم معذرت می‌خواهم ولی اگر هیچ چیز به میل مردم نیست در برابر احزاب و شخصیت‌های ملی زانو بزنند و راهکار خوبی را برای رسیدن به سر منزل مقصود باز کنند.و اگر به این خواسته‌ها لبیک نگفت، واضح است که استبداد و خودکامگی است که به ملت نه گفته می‌شود.”
آقای نور با اشاره به وضعیت موجود اظهار داشت:”هر چند امید اصلاح وجود ندارد و امید است که 6 و 7 ماه بعد مطلق تغییر ببینیم”.
وی افزود:”نا بسامانی‌ها سبب شده که در گوشه و کنار افغانستان بیرق‌های با ترکستان، خراسان، هزارستان و بالاخره بیرق‌های بنام پشتونستان بلند شود و آیا این یک کشور واحد را و یک ملت واحد و با غروری به نام افغانستان را تهدید نمی‌کند و افغانستان به تجزیه نمی رود که می رود؛ شرایط همین طور شده از بس که مردم فکر می‌کند که من توهین می‌شوم و در این کشور عدالت سیاسی و اجتماعی نیست و به حرکت‌های مدنی و حق طلبانه با مرمی جواب داده می‌شود و بر خلاف منافع ملی وانمود می شود.آنانیکه بیرق های رنگانگی را بلند کرده اند پرسان شوند؛ درد دارند به حقش نرسیده و حرفش گوش نشده و خود را از ملت فکر نمی کند”.
آقای نور از جامعه جهانی خواست تا به صدای عدالت خواهی مردم افغانستان گوش فرا دهد.”این صدا صدای همه اقوام مردم افغانستان؛ بیاید به این بلی بگوید و جامعه جهانی صدای مردم را بشنود تا مردم فکر کند که برای کار در افغانستان آمده اید …ن

آقای نور “استفاده نادرست” از نیروهای امنیتی را خطرناک به منافع ملی خواند و گفت که این کار پایه‌های نظام را تضعیف خواهد کرد. 

او از حکومت خواست تا در تبانی با احزاب راه حل‌ها را برای بحران کنونی کشور پیدا کند.

رییس اجراییه جمعیت اسلامی سازمان ملل متحد را نیز انتقاد کرد و گفت که در برخورد با مسایل کنونی طرف واقع است و بی‌طرفی یوناما زیر پرسش رفته است.

او همچنان ادعا کرد که از میان نزدیک به نه میلیون ثبت نام شونده به انتخابات در حدود چهار میلیون رأی جعلی استند.

.”
وی با اشاره به افزایش فقر و بیکاری، فرار سرمایه از کشور گفت:” سطح بیکاری به 54 درصد رسیده و از رده 42 به رده 107 مین سقوط کرده و وای به حال این ملت.”آقای نور که این چالش‌ها و مشکلات در افغانستان باعث شده تا خطر تروریزم بلند برود.
رییس اجرایی حزب جمعیت تاکید کرد که ائتلاف بزرگ ملی افغانستان تا چند روز دیگر خطوط اساسی خود را اعلام خواهد کرد و با جریان‌های بزرگ دیگر سیاسی نیز بحث‌ها جریان دارد. خبرگزاری جمهور
عبدالرشید دوستم جنرال پیشین و دیپلومات امروز
 

عبدالرشید دوستم؛ معاون اول رئیس جمهوری پس از حدود ۱۴ ماه تبعید به ترکیه، روز یکشنبه به افغانستان بازگشت.

آقای دوستم در نخستین ساعت بعد از ورود به کابل از معترضانی که در سه هفته گذشته خواهان بازگشت او در ولایت‌های مختلف بودند خواست به اعتراضات پایان بدهند.

در همین حال در نزدیکی چهارراهی فرودگاه کابل، پس از عبور کاروان همراهان آقای دوستم، انفجاری رخ داد.

آقای محمد محقق در سخنرانی در مراسم استقبال از آقای دوستم در قصر صدارت گفت: “امروز روز وحدت و خوشحالی است و ما در پی اختلاف نیستیم. از طرح صلح حکومت استقبال می‌کنیم”

عطامحمد نور نیز از اشرف غنی سپاسگزاری کرد که زمینه تفاهم برای بازگشت آقای دوستم را فراهم کرده است.

آقای دوستم گفت: “به تمام مردم افغانستان سلام و احترام خود را تقدیم می‌کنم.” او به زبان پشتو جمله‌ای به کار برد که معنای آن: “سلام و احترام تقدیم می‌کنم” است.

او گفت: “داکتران به من گفتند در ترکیه بمانم” و از برنامه صلح ابراز حمایت کرد.

همانگونه که انتظار می رفت جنرال دوستم در هیأت یک «دیپلمات» و با پیام «صلح» و آشتی و «وحدت» آمد.

ارگ ریاست جمهوری نیز با فرستادن سرور دانش؛ نماد دیپلماسی سازش حکومت به استقبال آقای دوستم، به نوعی تلاش کرد حسن نیت خود نسبت به بازگشت او را نشان دهد.

متحدان سیاسی آقای دوستم مانند عطامحمد نور و محمد محقق نیز که به پیشواز او به فرودگاه کابل رفته بودند، کمتر تلاش کردند ژست اقتدار و پیروزی بگیرند.

محمد محقق در سخنرانی خود از وحدت و خوشحالی و حل اختلاف گفت و از برنامه صلح حکومت با تروریست های طالبان، استقبال کرد.

عطامحمد نور؛ دیگر ضلع قدرتمند ائتلاف نجات هم زبانی نرم و آشتی جویانه برگزید.

خود آقای دوستم هم چند سیگنال سازشکارانه فرستاد. او در نخستین قدم از هوادارانش خواست به اعتراضات شان پایان دهند؛ زیرا به گفته وی، خواسته های شان تحقق یافته است. آقای دوستم همچنین مانند محمد محقق از طرح صلح اشرف غنی با طالبان، اعلام حمایت کرد. او جمله کوتاهی به زبان پشتو گفت تا به این ترتیب، به هموطنان پشتوزبان پیام دهد که برخلاف تصورات رایج، یک چهره ضد پشتون نیست.

در این میان، به نظر می رسد که از شرایط مهم حکومت برای سازش با دوستم، تعهد گرفتن از او برای حمایت از طرح صلح اشرف غنی با طالبان بوده است.

شاید چنین تعهدی در شرایط کنونی افغانستان‌ که صلح دست کم در ادبیات سیاسی رسمی، به یک مطالبه همگانی بدل شده و کسی جرأت نقد و نفی آن را ندارد، بسیار ساده و بدیهی به نظر برسد؛ اما واقعیت این است که بسیاری از بازی های سیاسی، امنیتی و قومی امروز و آینده، بر محور همین طرح می چرخد.

ارگ ریاست جمهوری در پی به کرسی نشاندن پروژه صلح با طالبان است و حالا که یخ گفتگوهای مستقیم میان امریکا و طالبان نیز در حال آب شدن است و حضور نیروهای خارجی در افغانستان، دیگر یک تابوی غیر قابل مذاکره به حساب نمی آید، مخالفت با این جو غالب و حاکم، شنا برخلاف جریان آب محسوب می شود و هزینه سنگینی برای مخالفت کنندگان خواهد داشت.

با این حال، تعهد دوستم و متحدان او در ائتلاف نجات از طرح صلح اشرف غنی با طالبان، برای ارگ اهمیتی راهبردی و تعیین کننده دارد. ارگ می خواهد آخرین موانع در مسیر بازگشت طالبان را از میان بردارد. بازداشت نظام الدین قیصاری و پیشتر از آن، تبعید دوستم به ترکیه، اقداماتی در همین راستا بود تا زمینه برای یکدست‌سازی قومی قدرت فراهم شود؛ اما بلوای بی سابقه ازبک ها که کشور را تا مرز تجزیه و تلاشی پیش برد، این فرصت را برای حکومت و طالبان، تبدیل به تهدید کرد.

بنابراین، راهی جز سازش با دوستم، باقی نمانده بود؛ سازشی که اگرچه با امتیاز بازگشت دوستم به دفتر کارش به عنوان معاون اول ریاست جمهوری همراه است؛ اما از آنسو او را مجبور به پذیرش طرح صلح اشرف غنی با طالبان هم می کند تا واقعی ترین چهره ضد طالبان، دیگر هوای نبرد تن به تن با طالبان در روستاهای فاریاب و جوزجان نکند و این همان چیزی است که موجب شد دوستم با پیام صلح و آشتی وارد کابل شود؛ کسی که ۱۴ ماه پیش، با تانک و لباس نظامی از جبهات جنگ ضد طالبان در شمال، وارد پایتخت می شد.

عبدالمتین فرهمند – جمهور