متین بیگ که پدرش عبدالمطلب بیگ نماینده مردم تخار در مجلس بود و توسط طالبان کشته شد، سال گذشته به دستور اشرف غنی به عنوان رییس ارگان های محل انتخاب شد.
وی در آن زمان به اشرف غنی قول داد تا از محبوبیت جنرال دوستم در ادارات دولتی ولایات شمالی کاسته و مردم را نیز نسبت به جنرال بدبین کند.

اینک پس از گذشت یکسال علاوه بر اینکه او نتوانسته به وعده های خود عمل کند که مردم تخار بیشتر از گذشته در دادخواهی از قیصاری و حمایت از جنرال دوستم به صحنه آمده و تخار را به میدان مبارزه با حکومت بدل کرده اند تا جایی که این روز ها قرار است اعلام خودمختاری کنند و از تخار را از سیطره دولت خارج بسازند.

اشرف غنی به متین بیگ یک هفته مهلت داده بود تا مردم تخار را آرام کرده و حق خواهی آنان را سرکوب نماید اما وی پس از یکهفته به اشرف غنی مراجعه کرده و گفته است که این ازبیک ها نیستند بلکه جیعیتی ها هم با آنان همدست شده اند.

اشرف غنی بر وی قهر شده و خطاب به وی گفته است: همیشه می گفتی ازبک ها تحت کنترل من هستند و جنرال دوستم صلابت و جایگاه خود را در میان مردم از دست داده است حالا چه شده که مردم تخار را کنترل کرده نمی توانی! پس بهتر است که استعفا بدهی.