همایون قیومی که از چهره های به شدت متعصب در تیم غنی است، اینبار به عنوان وزیر مالیه معرفی می شود تا بیشتر از گذشته تمامی گردش های مالی و توسعه فساد اقتصادی و غارتگری ها در کنترول آمریکایی ها قرار بگیرد

به گزارش  سایت همایون بنقل ازشبکه اطلاع رسانی افغانستان  همایون قیومی مشاور ارشد اشرف غنی در امور زیر بناها و از چهره‌های جنجالی و پر تنش و از جمله قبیله گرایان متعصب، به عنوان وزیر مالیه در حکومت وحدت ملی منصوب شد.

وی از آن جهت مورد اعتماد اشرف غنی است که از جانب آمریکایی ها تایید شده و در گذشته وظیفه داشت که نگذارد هیچ کار زیربنایی و دراز مدت در کشور شکل بگیرد و چنانچه کشوری یا جریانی و یا افرادی چنین برنامه هایی داشتند، وی مانع آنان شود تا مبادا با شکل گیری پروژه های زیر بنایی موقعیت آمریکایی ها به خطر بیفتد.

اکلیل حکیمی که به دلیل گذراندن دوره های ویژه از جانب سنای آمریکا به آن کشور فراخوانده شده بود، دوهفته قبل از وزارت مالیه استعفا داد و با وجود گزارش های متعدد مبنی بر خلافکاری های مالی و توسعه فساد پولی در این وزارت، کسی مانع اش نشد و به آمریکا رفت و موضوع ده درصد مالیات از کریدیدت های موبایلی را که از مردم می گرفت همچنان در هاله ای از ابهام باقی گذاشت.

همایون قیومی که از چهره های به شدت متعصب در تیم غنی است، اینبار به عنوان وزیر مالیه معرفی می شود تا بیشتر از گذشته تمامی گردش های مالی و توسعه فساد اقتصادی و غارتگری ها در کنترول آمریکایی ها قرار بگیرد.

همایون قیومی گذشته خوبی در میان دیگر اقوام ندارد، اقوام مختلف در کشور حتی تعداد کثیری از قوم پشتون اذعان دارند که این فرد علاوه بر اینکه تابعیت آمریکایی دارد، از جمله دست نشاندگان رسمی آمریکا در ارگ است، تا جایی که تمامی وزارت های سکتوری و اقتصادی را در طول دوران مشاوریت اشرف غنی، کنترول و مدیریت کرده است.

علی احمد عثمانی وزیر پیشین انرژی و آب که چندی پیش از سوی غنی برکنار شد، رسما به دخالت های قیومی در این وزارت اشاره کرده و این فرد را از جله حلقه خبیثه فساد و دخالت در کار وزرا معرفی کرده است.

وظیفه اصلی قیومی در طول دوران مشاوریت اش در ارگ، کنترول وزارت های زیربنایی اقتصادی مانند وزارت معدن، وزارت انرژی و آب، وزارت زراعت و … بوده است و تلاش داشته تا در این وزارتخانه ها کسانی گماشته شوند که توانایی محاسبه و کارکردن را نداشته و تمامی امور را به وی بسپرند تا این فرد نیز زمینه غارت بیشتر کشور را برای آمریکایی ها فراهم آورد.

قیومی که در دانشگاه آمریکایی بیروت تحصیل کرده است در کالیفورنیای آمریکا سکونت داشت و مدت 28 سال رسما از طرف سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) وظیفه رسیدگی به امور فنی در چندین دانشگاه آمریکایی را برعهد داشته است.
قیومی بین سالهای 2000 الی 2003 بحیث بازپرس ارشد در مالکوم بالدریج آمریکا وظیفه انجام داده است. همچنان از سال 1997 الی 2000 بحیث ممتحن ارشد در بورد رؤسا و ریاستcybersecurity شورای مشاورت اکادمیک وزارت داخله آمریکا وظیفه انجام داده است.

وی سه سال پیش در چنین روزهایی وارد کابل شد و رسما از سوی آمریکایی ها به سمت مشاور اشرف غنی در امور زیربناها منصوب گردید.