سر و کله ی همکار پیر کرمشاه جاسوس انگریز از هرات بلند شد

 

به گزارش رادیو سلام وطندار، مولوی فضل‌الرحمان، امام جماعت خواجه عبدالله انصاری در ولایت هرات فتوای جهاد در برابر رسانه‌های کشور را اعلام کرد.

 این عالم مذهبی! می‌گوید، هر فردی که کارمندان رسانه‌ها را به قتل برساند غازی است.

او رسانه‌ها را عامل فساد می‌داند و رئیس جمهور را در راستای توجه به رسانه‌ها بی‌کفایت می‌خواند. به گفتۀ او، عالمانی که با رسانه‌ها رابطۀ خوبی دارند، عالمان «فاسد و درباری» هستند.

آیا لازم است تا جوانان بیدار وطن، به ویژه جوانان هرات، چنین جاسوس های کرمشاهی – ملالنگی بومی را شناسایی و پس ازان غازی ساخته به بهشت انگریزی بفرستند!؟

Advertisements