ترامپ یک شبکه ی تروریستی شریر را یک بنیاد و نهاد سیاسی می خواند؟!

پُف، و دغدغه های پر سر و صدای رییس جمهور ترامپ در مورد مبارزه قاطع علیه تروریزم؛ هنگام جلوس به کرسی قصر سپید، توییتر خودش و رسانه های جهان را مشبوع ساخته بود.
مبارزه قاطع بر ضد طالب وداعش تا سرحد نابودی، شعار های میانتهی آقای ترامپ را تشکیل می داد. اما ترامپ نمی دانست که در برابر پروژه ی انگریزی ( بازی طالب ) بایست تسلیم شود. بالاخره جانب امریکا که خود را سوپر پاورجهان میشمارد، ناگزیر می شود تا در برابر این گروهک تروریستی-وحشی( طالبان) گردن نهاده و به عمق استراتیژی مشترک انگریز – پاکستان در منطقه مهر تایید بگذارد.
به گزارش  صدای افغان( آوا) به نقل از روزنامه نیویارک تایمز در گزارشی خود این اقدام را یک تغیر عمده در مشی امریکا در قبال افغانستان عنوان کرده میگوید که مقام های افغان و امریکایی درک کرده اند که ستراتیژی جدید رئیس جمهور ترمپ برای افغانستان کدام تفاوت اساسی را برای برگشت دادن پیروزی های طالبان ایجاد نخواهد کرد و روند مذاکرات صلح برهبری افغان ها نیز ناکام بوده است.
نیویارک تایمز میگوید باوجودیکه هنوز کدام تاریخی برای این مذاکرات تعین نشده است و هر آن ممکن است این موضوع از مسیرش خارج شود اما تمایل ایالات متحده برای پی گیری مذاکرات، نشانه ای از عجله اداره ترمپ برای شکستن بن بست در افغانستان است.
نیویارک تایمز در گزارش خود به سفر مقام های ارشد امریکایی در چند هفته اخیر به افغانستان و پاکستان اشاره کرده میگوید هدف از این سفر ها، زمینه سازی برای مذاکرات مستقیم بین امریکایی ها و طالبان بوده است. مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده هفته قبل توقفی کوتاه در کابل داشت و با رهبران افغانستان دیدار کرد و الیس ویلز، دیپلومات ارشد وزارت خارجه امریکا در امور منطقه نیز چند روز را در کابل و اسلام آباد سپری کرده با مقام های ارشد دو کشور ملاقات کرده بود.
روزنامه نیویارک تایمز میگوید مقام های امریکایی بیشتر توجه نمودند که به رهبران افغانستان تفهیم کنند که هدف شان جاگزین ساختن حکومت وحدت ملی افغانستان در این مذاکرات نیست بلکه میخواهند بن بست ایجاد شده را شکسته و زمینه را برای مذاکرات وسیعتر، آماده سازند.
به گزارش نیویارک تایمز، وزارت خارجه ایالات متحده و یا طالبان در مورد صحبت نمیکنند.

امریکا مستقیماً با طالبان مذاکره میکند

رئیس جمهور امریکا به دیپلمات های ارشد خود دستور داده است که در پی مذاکرات مستقیم با طالبان شوند.

روزنامه نیویارک تایمز در گزارش خود این اقدام را یک تغیر عمده در مشی امریکا در قبال افغانستان عنوان کرده میگوید که مقام های افغان و امریکایی درک کرده اند که ستراتیژی جدید رئیس جمهور ترمپ برای افغانستان کدام تفاوت اساسی را برای برگشت دادن پیروزی های طالبان ایجاد نخواهد کرد و روند مذاکرات صلح برهبری افغان ها نیز ناکام بوده است.
نیویارک تایمز میگوید باوجودیکه هنوز کدام تاریخی برای این مذاکرات تعین نشده است و هر آن ممکن است این موضوع از مسیرش خارج شود اما تمایل ایالات متحده برای پی گیری مذاکرات، نشانه ای از عجله اداره ترمپ برای شکستن بن بست در افغانستان است.
نیویارک تایمز در گزارش خود به سفر مقام های ارشد امریکایی در چند هفته اخیر به افغانستان و پاکستان اشاره کرده میگوید هدف از این سفر ها، زمینه سازی برای مذاکرات مستقیم بین امریکایی ها و طالبان بوده است. مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده هفته قبل توقفی کوتاه در کابل داشت و با رهبران افغانستان دیدار کرد و الیس ویلز، دیپلومات ارشد وزارت خارجه امریکا در امور منطقه نیز چند روز را در کابل و اسلام آباد سپری کرده با مقام های ارشد دو کشور ملاقات کرده بود.
روزنامه نیویارک تایمز میگوید مقام های امریکایی بیشتر توجه نمودند که به رهبران افغانستان تفهیم کنند که هدف شان جاگزین ساختن حکومت وحدت ملی افغانستان در این مذاکرات نیست بلکه میخواهند بن بست ایجاد شده را شکسته و زمینه را برای مذاکرات وسیعتر، آماده سازند.
به گزارش نیویارک تایمز، وزارت خارجه ایالات متحده و یا طالبان در مورد صحبت نمیکنند.