عطا صفوی

پوتین نشست هلسنگی را با ترامپ موفقانه ومفید اعلان نمود واین نشست را یک قدم مثبت برای مذاکرات بعدی توصیف نمود.
ترامپ گفت : اعتماد به یک دیگر زمینه حل مشکلات را فراهم میسازد. ما گام های اولی را برای آینده ها برداشته ایم و ما امید وارهستیم که نشست های بعدی ما پیهم ادامه یابد.
خبرنگاری از پوتین پرسید :
وزیر خارجه امریکا آقایی مایک پامپو گفته است که گویا حالا توپ درمیدان روسیه بخاطر وضعیت سوریه قراردارد آیا چنین است؟
پوتین خیلی با روش زیرکانه سیاسی اینچنین جواب داد : ” لحظه قبل آقایی دونالد ترامپ جام جهانی در روسیه را یکی از بهترین مسابقات جام جهانی درتاریخ نامید واز ما نهایت توصیف نمود ” یعنی اگر چنین است من این توپ را به دونالد ترامپ میدهم که نوبت میدان آنها است…..”
منبع- ریا نوستی

Advertisements