جای غنی دقیقا پشت وزیر خارجه آمریکا است (عکس)

شماری متملقانه نوشته‌ اند که برخورد «پمپو» وزیر خارجه آمریکا در برابر غنی گویا توهین به «ملت» و «کشور» بود.

اما کدام ملت؟ کدام کشور؟ آیا غنی نماینده کدام «ملت» است؟ آیا غنی از کل «کشور» نمایندگی می‌کند؟ پاسخ روشن است جای غنی همانجایی است که قرار دارد دقیقا چندین متر در پشت وزیر خارجه آمریکا.

جهان خوب می‌ داند که غنی با استفاده از قدرت توافقی آبروی کشور را در سطح بین‌ الملل برده است. تحقیر شدن غنی هیچ رابطه‌ای به «مردم» ندارد چون غنی نه توسط رای مردم به ارگ راه یافته و نه مشروعیت قانونی و مردمی دارد بنابراین وقتی او تحقیر می‌شود من اینجا بعنوان یک‌ شهروند حس حقارت نمی‌ کنم چون هیچگونه پیوندی بر اساس «قرارداد اجتماعی» Social Contract با او ندارم.

اگر تحقیر شدن غنی در عرصه بین‌ الملل به معنی تحقیر شدن «مردم کشور» است پس در عرصه داخلی غنی چقدر بعنوان به‌ اصطلاح نماینده مردم عمل کرده است؟ او عملا بعنوان یک «غلجایی» در برابر اقوام دیگر قرار دارد. تاجیک، هزاره و ازبک هر روز در کابینه او تحقیر و توهین می‌شود، گارد محافظت شخصی او عملا ازبک‌ ها را در فاریاب قتل عام می‌ کند.

همین غنی که یک‌ تعداد او را در بیرون کشور نماینده کل کشور می‌ خوانند عملا دستور داد اعتراض مردمی رستاخیز تغییر را به گلوله و تانک به خاک و خون یکسان نماید. همین‌ غنی معاون اولش را به جرم «ازبک» بودن تبعید کرده و هنوز گروه تروریستی که او را کمین زده بودند آزاد گشت و گذار می‌ کنند.

زیر پرچم همین غنی حرکت‌های مدنی هزاره‌ها در خیابان‌ها با انفجار‌های انتحاری‌ به خاک و خون کشانده شد. مساجد و تکیه‌ خانه‌هایشان مورد حملات سازمان‌یافته قرار گرفت از برکت حکومت فاشیستی همین غنی عملا کشور صاحب 5 پرچم گردیده و کشور در لبه ی تجزیه قرار گرفته است.

چه آبرویی در داخل باقی مانده است که در بیرون نریزد؟ بزرگان و شخصیت‌های اقوام دیگر هر روز بطور مشکوک ترور می‌شوند کار کیست؟ گروه های طالبان در شهرها جابجا می‌شوند و هزاران عضو گروه گلبدین از زندان‌ها آزاد می‌شوند آیا این‌ همه ریشه در قومگرایی و تمامیت خواهی و قبیله‌ای ندارد؟

از کجای غنی در عرصه بین‌ الملل دفاع کنم وقتی او در داخل اندکترین اعتباری ندارد. بگذارید جهان بدانند که ما یک کشور وحشتناک، حکومت فاسد، خاین، کثیف، قومگرا و بدوی داریم.

هارون معترف

جای غنی دقیقا پشت وزیر خارجه آمریکاجای غنی دقیقا پشت وزیر خارجه آمریکا