هارون امیرزاده

چرا وفادارترین شاگرد جنرال دوستم بی وفا بر آمد؟

در پی واکنش های خشمگینانه ای مردم فاریاب نسبت به بازداشت نظام الدین قیصاری توسط نیرو های ارتش، ارگ با عجله آقای فایق یکی از وفادار ترین شاگردان سابق جنرال دوستم را بحیث والی فاریاب با یک بسته ای از پروژه ها فرستاد تا مردم این ولایت را دلجویی کند.
آقای فائق در نخستین روز معرفی شان گفت که زندگی آسوده در مرکز و عضویت در کابینه و دست رسی به رئیس جمهور را رها کرده برای خدمتگذاری به ولایت فاریاب بحیث فرزند این مردم آمده است. او هم چنان گفت که با بسته ای از پروژه های بازسازی برای بهبود زندگی مردم اینجا آمده است. او در عین حال گفت او نماینده و مامور دولت است و به کار های سیاسی جنبش ملی و احزاب دیگر سرو کار نخواهد داشت.
نخستین پرسش اینست که آقای فائق کی است و چرا غنی او را وارد این بازی با سرنوشت مردم فاریاب انتخاب نموده است؟
پرسش دوم اینست که این پروژه ها چرا قبل از آغاز بحران به این ولایت آورده نشد؟
واقعیت اینست که تا چندی پیش آقای فائق یکی از شاگردان وفادار جنرال دوستم شناخته میشد. در بسیاری محافل و عملیات های رزمی جنرال دوستم چند سال قبل در ولایت فاریاب که منجر به سو قصد ناکام ارگ بجان دوستم شد، حضور داشت و در واقع به وفادار ترین پیرو دوستم شهرت پیدا کرده بود.
بیاد ما باشد که جنرال دوستم در یکی از صحبت هایش به رسانه ها احساسات و عواطف خود نسبت به فائق را پنهان نکرد و تقریبا چنین گفته بود:” این فائق جوان درین روز ها بسیار خوده در دلم شرین کده راهیست. دلم می خواهد که او را بالا بکشم ولی می ترسم، که روزی زیر لنگ هایم در آمده من را پایین نکشد”.
واقعیت اینست که امروز این حرف تاریخی دوستم درست از آب درآمد و ترس او از اعتماد به شاگردانش بی اساس نبود. ترس ازین وجود دارد که پسر ارشد دوستم نیز در دام شیطانی فاشیزم زرنگ در ارگ نه افتد.
واقعیت اینست که نه تنها فائق بلکه سابقه دار ترین شاگردان وفادار دوستم بعد از پرونده انجینیر ایشچی و تبعید دوستم به ترکیه از دوستم فاصله گرفته و در خدمت دشمنان دوستم و مردم ازبیک قرار گرفتند.
واقعیت تلخ هم همین است که جنرال دوستم کیش شخصیت خود را بر مردم ازبیک و شخصیت های برجسته آن از طریق دیکتاتوری، سرکوب و حتا تجاوز جنسی تثبیت کرده بود، ولی بعد از افشاگری ایشچی بسیاری یاران عقده بدل از دوستم که ظاهرا وفادار ترین پیروان دوستم شناخته میشدند جرات یافتند و برای انتقام گیری از دوستم با دشمنان او همدست شدند.
فائق یکی ازین قربانیان است و ده ها قربانیان دیگر در داخل و خارج وجود دارند که نبود دوستم را به خیر مردم ازبیک می شمارند.
آقای فائق بحیث نماینده با اعتماد غنی هرگز خواهان برگشت دوستم به افغانستان نیست. زیرا او نمی خواهد در موجودیت دوستم به سرنوشت عالم ساعی والی سابق فاریاب دچار شود. زیرا او صرف از ارگ دستور می گیرد نه از دوستم.
حالا به نظر می رسد که کیش شخصیت دوستم از طریق تجاوز جنسی و یا سرکوب بیش از این کار آرایی ندارد.
واقعیت اینست که واکنش مردم ازبیک به دست گیری فرمانده قیصاری خیلی شدید بوده و مردم برای چهارمین روز متوالی و حتا با پایین کردن عکس های اشرف غنی از ولایت شان خشم خود را تبارز می دهند. ولی زمانیکه جنرال دوستم برای چند ماه در حبس خانگی در کابل بود و سر انجام با توهین و تحقیر به ترکیه تبعید شد و حتا دولت مانع نشست هواپیمای او در فراز فرودگاه مزار شد، مردم در حمایت از دوستم کوچکترین واکنشی نشان ندادند. برخلاف بسیاری نزدیکان او به تیم فاشیست غنی و اتمر تسلیم شدند.
شگفتی اینست که دوستم از یک طرف مدعی است که در تبعید است و غنی او را اجازه برگشت به کشور نمی دهد و از طرف دیگر پسر ارشد و نماینده خاص او در کنار غنی با افتخار نشسته و حتا شناسنامه اوغانی می گیرد. عجیب اینست دوستم و دوستمی ها از یک طرف خود را” تورک تبار” می نامند و از طرف دیگر اوغان تبار و با افتخار از هویت خویش گذشته اوغان میشوند.
مردم شریف و عدالت خواه ازبیک در میان این بازی پیچیده گیر مانده اند، نمی دانند که از دولت فاشیستی غنی حمایت کنند و یا از دوستم تبعیدی؟
پاسخ پرسش دیگر اینست پروژه را که آقای فائق بحیث تحفه والی نو وعده می دهد یک بازی سیاسی و مردم فریبی بیش نیست، هیچ تاثیری بر مهار تروریزم درین ولایت ندارد.
بزرگترین درد مردم فاریاب و فرمانده قیصاری که به جرم آن بازداشت شد و افراد او کشته شدند مسئله امنیت بود نه چند تا پروژه کاذب بازسازی.
خواست عمده مردم و فرمانده قیصاری این بود که دولت یا امنیت مردم این ولایت را تامین کند و با تروریستان سازش نکند و یا اجازه بدهد که مردم فاریاب از خود دفاع کنند.
آقای فائق در جریان صحبت شان که مدعی خدمت به مردم است به خواست اصلی مردم تامین امنیت کوچکترین اشاره ای نکرد و نگفت که با کدام پروژه امنیتی بحیث والی فاریاب آمده است؟
او همچنان از مجازات کسانیکه مردم بی گناه را به رگبار بستند هیچ اشاره ای نکرد.
بزرگترین درسی چند روز اخیر از نا آرامی های فاریاب اینست که مردم خود باید وارد میدان شوند و در انتظار دوستم و دوستم نماها نشوند.
جنرال دوستم اگر می آید حالا بیاید و یا هیچ وقت نیاید. زیرا زمان منتظر او نمی نشیند. اگر می آید در وقت انتخابات برای بقدرت رساندن یک فاشیست دیگر بر سر شانه هایش، دیگر هر گز نیاید که بیش ازین مردم حوصله اشتباهات و معامله های سنگین او را ندارند.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مطالب مرتبط

فایق صاحب بخند !
بعد ازینکه رئیس شورای نظامی و مسوول درجه یک فاریاب شدی کماندو ها بالای حریم خصوصی نظام الدین قیصاری حمله کردند پنج تن را شهید وزخمی ساختند . وخانه های مردم را بدون امر محکمه و بدون حارنوال و بدون وکیل گذر تلاشی کردندو با عزت و وقار ملت تان بازی کردند . اولین دست آورد تان مبارک
اما آفرین بر تو بخند .صمدی