اعتراض کنندگان در فاریاب و جوزجان می گویند که انتخابات را تحریم کرده و حکومت را سقوط می دهیم.

به گزارش سایت همایون بنقل ازخبرگزاری صنا؛ در پیوند به بازداشت نظام الدین قیصاری یکی از نزدیکان جنرال دوستم، صدها معترض در ولایت جوزجان خواستار رهایی قیصاری شدند.

معترضان با راه‌اندازی راهپیمایی، شعارهای ضد حکومتی سر داده و هشدار می‌دهند که اگر حکومت در برابر اعتراضات مدنی باشندگان این ولایت‌ها بی توجهی کند، به نا فرمانی‌های مدنی دست خواهند زد.

معترضان می‌گویند که اگر حکومت تا فردا به خواست‌های آنان رسیدگی نکند، انتخابات پیش رو را تحریم کرده و اداره هایی را که نافرمانی می‌کنند، به آتش می‌کشند.

جوره پهلوان و اکرم جنبش، دو تن از متعرضان جوزجانی می‌گویند، ما نقش مهمی در ایجاد حکومت کنونی داشتیم و حالا نیز این توانایی را داریم تا آن را ساقط کنیم و از مرگ نیز هراسی نداریم

 

.

ازسوی دیگر صدها تن از هواداران حزب جنبش ملی در تخار در واکنش به بازداشت نظام الدین قیصاری، نمایندۀ ویژۀ جنرال دوستم در فاریاب دست به اعتراض زدند و بزرگراه قندوزـ بدخشان را برای چندین ساعت به روی ترافیک بستند.