یکی از نزدیکان جنرال دوستم به خبرنگار افتخاری ما در کابل خبر داد که جنرال دوستم در آستانه ورود به افغانستان می باشد.

این منبع اضافه کرد: مقامات تركيه، ازبكستان و روسيه بخاطر ورود جنرال دوستم به كشور با هواپيماى اختصاصى روسى از ميدان هوایى نظامى انقره تا ميدان هوایى ترمز به توافق رسيدند!

طرفداران جنرال دوستم و جبهه نجات در تدارک استقبال از رهبر جنبش ملی از حیرتان تا شبرغان هستند.

(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)