دعوت جهت اشتراک در گردهمایی‌‌ در تقبیح حمله انتحاری بر برادران سیک و هندوی ما

فاجعه جاری در برابر هموطنان نجیب هندو و سیک،‌
داغ ننگ ابدی بر جبین بنیادگرایان و دولت پوشالی ع و غ

«حزب همبستگی افغانستان» گردهمایی‌ اعتراضی‌ای را در تقبیح حمله انتحاری بر برادران سیک و هندوی ما ترتیب داده است.

از شما جهت اشتراک در این برنامه دعوت می‌گردد.

زمان:‌ ۹ صبح

تاریخ:‌ پنجشنبه؛ ۱۴ سرطان ۱۳۹۷ (۵ جولای ۲۰۱۸)

محل: پارک شهر نو، کابل

شماره تماس: ۰۷۰۰۲۳۱۵۹۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-

The barbaric acts of Afghan fundamentalists

against our Hindu and Sikh compatriots are

shameful marks in our history!

The Solidarity Party of Afghanistan has organized a protest gathering in condemning

the brutal killing of our Hindu and Sikh compatriots.

All citizens and journalists are invited to participate in this event.

Time: 9 AM

Date: Thursday; 5 July 2018

Venue: Park Shar-e-Naw, Kabul

Contact No.: +93 700 23 15 90

.