بکتاش سیاوش

مگر پدرام تروریست ها را در آغوش کشیده؟ مگر پدرام کلمه خود را غلط خوانده؟ مگر پدرام امام حسین را نواسه خداج گفته؟ مگر پدرام به روی مردم معترض گلوله باری کرده؟ مگر پدرام زندانیان تروریست ها را از زندان رهاکرده؟

پدرام خودش را در مقابل تیغ تیز تبعیض ارگ سپر کرده است.
پدرام یک ملت روشن را در عقب خود دارد، نه چهار تروریست را، او نه جنایت کرده و نه چیز زیاد خواسته، نه سفیر تعیین کرده و نه والی، فقط حق میخواهد.

او هرگز انتحاری را در خانه خدا نگهداری نکرده بل برضد دهشت و انتحار بوده، او هرگز تن به معامله های سیاسی نداده بل با مشت بر دهن یکه تازان و دزدان پارلمان زده؛
پدرام صدای عدالت است، همان عدالت که اشرف غنی برای قوم خود میخواهد نه برای دیگران، همان حق که جنبش تبسم خواست اما لگدمال شد و سرکوب اش کردند.

پدرام ارگ نشینان را فاشیست گفته آیا دروغ می گوید؟
او به نمایندگی از اکثریت سخن گفته، اگر از اکثریت سخن نمی گوید حکومت جرات کند یک دفتر توزیع شناسنامه های برقی را بیرون از کابل ببرد!

پدرام نه خاک فروخته، نه کسی را کشته و نه برای از بین بردن او به عنوان یک تروریست جایزه تعیین شده.
نه رشوه گرفته و نه زمین خوار بوده، او نماینده مردم اصیل این سرزمین است؛ مردمی که شهنامه دارند و مردمی که قبر هزار ساله دارند.
او توسط مردم به چوکی پارلمان رسیده نه به زور حامد کرزی، اما رقیب اشرف غنی است.

عجب است وقتی که رییس جمهور، رییس سنا، ریس مجلس نمایندگان با جمع از وکلای همفکر خود کلاه یک پاکستانی (منظور پشتین) را بر سر میکنند به رسم همزبانی شعار اکثریت خواهی میدهند و خیلی بی شرمانه حمایت میکنند، قوم پرست نیستند چه هستند؟
وقتی رییس جمهور خلاف تمام قوانین نافذه فرمان صادر میکند و دیکتاتورانه عمل میکند، فاشیست نیست چیست؟
سپاسگزاری از رهبر طالبان که هزاران خانه را در شمالی، خانهِ هزاره ها را در بامیان و ازبیک ها را به آتش کشیدند و سالها بر سر مردم مظلوم پشتون بمباری کردند، جنایت نیست چیست؟

مگر پدرام تروریست ها را در آغوش کشیده؟
مگر پدرام کلمه خود را غلط خوانده؟
مگر پدرام امام حسین را نواسه خداج گفته؟
مگر پدرام به روی مردم معترض گلوله باری کرده؟
مگر پدرام زندانیان تروریست ها را از زندان رهاکرده؟
پدرام حق ملت خود را می خواهد، حقی که باید گرفته شود، حقی که اشرف غنی آن را نمی دهد، حق ملتی که یک عمر بر آنان ظلم شده.

نسل امروز حق می خواهد و برای گرفتن حق از هر حدِ خواهد گذشت، حکومت دیروز با انتحاری خفه کرد فردا چه می کند؟
حقیقت این است که هرقدر شمشیر تبعیض اشرف غنی تیز شود، لشکر پدرام زیاد میشود.

بکتاش سیاوش

Advertisements