ترور عزيز الله كاروان یکی از فرماندهان نيروهاي ويژه در مكرويان كابل توسط تيّم ترور غني!فرمانده عزيز شجاع بود در ميدان جنگ نتوانستند آن را مزدوران فاشيزم به قتل برسانند برنامه ترور را در كابل طرح ريزي كردند!

بر اساس برنامه اي كه در دولت كرزي طرح ريزي شده بود تمام فرمانده هان و رهبران غيرپشتون ترور يا به حاشيه رانده شود.
در همان دولت دونفر مديريت اين ترور هارا را در دست داشتند اتمر و استانكزي،
در دولت غني اين دو نَفَر دو پُست مهم مشاور امنيت ملي و رياست امنيت ملي را در اختيار گرفتند حالا نه تنها طالبان را براي ترور رهبران غير پشتون در اختيار دارند بلكه نيروهاي امنيتي را هم در اختيار دارند!

ما همه چيز را به دشمنان مان تسليم كرديم!
بنا برگزارش ها، عزيزالله كاروان فرمانده نيروهاي ويژه در پكتيکا از تاجيك هاي شجاع، ضد طالب بوده است.
فاشيست ها بارها وي را به به قتل پشتون ها و نسل كشي متهم كرده بودند، اما وي بدون توجه به اخطار ها تروريست هارا همه جا قتل عام مي كرد.

فرمانده غافل از اينكه اتمر، غني، كرزي، استانكزي دشمنان سوگند خورده اش و رهبران طالب هستند به پارك مكرويان رفت، توسط استانكزي ترور شد!
ترور اشخاص يا به علت كينه هاي شخصي است يا عقده ها دولتي اينجا نحوه ترور دست دولت را نشان مي دهد در كار است.

اين فرماندهان ستون هاي پايداري ما هستند اين ها حيات و استمرار زندگي غير پشتون هارا تضمين مي كردند ما در هفده سال بيشتر فرمانده هان ما توسط كرزي و غني ترور شدند.

اين چند نَفَر در ارگ نشسته هم سر ما حكومت مي كنند هم ترور مان مي كنند! همه متحد شوند بيشتر از اين به فاشيست ها اجازه ندهند كه نابود شويم…

عزيزالله فرمانده دلير را خداوند رحمت كند و صبر جميل بر بازماندگان آن عطا كند.
عزيز يكي از ستونهاي جامعه غير پشتون سالها در پكتيا جنگيد اما دشمن جاني آن در كابل بود!
بي جهت نيست كه ميگويم، جنگ ما در پكتيکا دشمن ما در كابل است!

گل امیری

Advertisements