عزیز الله کاروان، فرمانده قطعه ۰۱ ولایت پکتیا در کابل کشته شد.

به گزارش اسپوتنیک، گروه طالبان با نشر خبرنامه ای اعلام کرد که جنگجویان این گروه عزیزالله کاروان، فرمانده قطعه ۰۱ ولایت پکتیا را شام امروز در یک حمله تکتیکی در ساحه مکروریان سوم به قتل رساندند.

وزارت امور داخله تاکنون در این مورد ابراز نظری نکرده است.

قابل یادآوری است، پولیس کابل پیش از این گفته بود که فرد مسلح ناشناس بالای یک دختر و دو مرد که به داخل پارک فردوسی واقع مکروریان سوم نشسته بودند، تیر اندازی نمود که در نتیجه دختر کشته شد و مردانی که با وی بوند زخمی گردیدند.