صدا و سیمای پارلمان یک کشور اشغالی را ببینید + ویدیو 
پارلمان کشوری که به توسط غرب اشغال شده است، و اعضای آن به همیاری  و  کم وانتصاب موشگلفانه ی غرب به اصطلاح انتخاب شده اند
ویدیو
Advertisements