خلیلزاد برای عرض تبریک به سراغ حکمیتار رفت

حکمتیار قدم های اولیه را برداشته است. مخالفت علنی خود با دیگر اقوام را مشخص کرده، زمینه های فکری و فیزیکی داعش را فراهم آورده، در مخالفت با ایران و برخی کشورهای آسیای میانه ابراز وجود کرده

زلمی خلیلزاد، سفیر اسبق آمریکا در افغانستان با گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی دیدار کرد.
دفتر مطبوعاتی حزب اسلامی اعلام کرده است که طرفین در این دیدار، درباره موضوعات مختلف از جلمه برقراری صلح دایمی در افغانستان، تمدید آتش بش و همچنین انتخابات پارلمانی، بحث و گفتگو نموده اند. اما واقعیت قضیه چیز دیگری است.

به گزارش  سایت همایون بنقل ازشبکه اطلاع رسانی افغانستان ، این گفتگو دوساعت بطول انجامید و در اخیر قرار شد دو نفر از دو جریان موضوع گفتگو را پیگیری کنند. از جانب حکمتیار پسر ارشدش و از جانب خلیلزاد رایزن استخباراتی سفارت آمریکا در کابل.
همچنین در نشست، خلیلزاد خبر استفاده حکمتیار از نیروهای کمکی ناتو را به وی داد که در صورت لزوم حکمتیار بتواند برای سرکوب مخالفان خود از نیروهای ناتو استفاده کند.

برهمگان واضح است که زلمی خلیلزاد دنبال کننده منافع آمریکا در منطقه است. وی با سابقه نماینده آمریکا در سازمان ملل، سفیر آمریکا در عراق و سفیر آمریکا در افغانستان، از جمله سیاستمداران باتجربه آمریکایی است که تا کنون بسیاری از طرح های وی در منطقه و افغانستان به نفع آمریکا به نتایج قابل قبولی رسیده است.

خلیلزاد قبل از اینکه خود را از افغانستان بداند، یک آمریکایی متعهد میداند و در گذشته ثابت کرده است که منافع آمریکا برای وی از همه چیز مهمتر است. تا جایی که افغانستان را فدای منافع آمریکا کرد و سپس میدان را به دیگر همرزمان آمریکایی خود تحویل داد.

در این مطقع زمانی نیز برای مرحله ای دیگر وارد کارزار اوضاع پیچیده افغانستان شده است تا مطمئن شود منافع آمریکا در منطقه و افغانستان در راستای طرح های از پیش تعیین شده به نتیجه می رسد.

در این مسیر خلیلزاد در نخست به سراغ یار دیرین خود که هم از نظر قومی به او اعتماد دارد و هم از نظر فکری که تا کنون به آنچه دستور برایش رسیده عمل کرده است، می رود و از او می خواهد تا در ادامه راه که همانا نابودی و پراکنده کردن دیگر اقوام و رسیدن آمریکا به مقاصد منطقه ای از جمله ایران و آسیای میانه است، مانند گذشته با وی همراه باشد.

حکمتیار در این مسیر قدم های اولیه را برداشته است. مخالفت علنی خود با دیگر اقوام را مشخص کرده، زمینه های فکری و فیزیکی داعش را فراهم آورده، در مخالفت با ایران و برخی کشورهای آسیای میانه ابراز وجود کرده، نیرهای وفادار خود را از زندان ها بیرون کشیده و منسجم ساخته، بیشتر افراد خود را مسلح کرده و در مناطق استراتژیک دیگر اقوام جابجا نموده، دانشگاه ها و مدارس ایدیولوژیک و حتی آموزش های فیزیکی و چریکی و تروریستی خود را پابرجا ساخته و بررقیبان و مخالفان خود بطور مرموزی از لحاظ روانی مسلط گشته است.

ایجا است که خلیلزاد باید با بکس هایی از دالر و انرژی به سراغ حکمتیار برود و به وی برای فعالیت های ماهرانه اش تبریک بگوید.