همه اینها یک نقش دارند، طالب و داعش و افراد آمده از غرب. همه اینها مجری طرح های منطقه ای غرب شدند. آنچه برای شان اهمیت دارد، سپری شدن ماموریت چند روزه شان است

بر مرده دلان پند مده خویش میازار
زیرا که ابو جهل مسلمان شدنی نیست
حکومتی که با وزیر خود در جنگ است، با کمیشنر انتخابات مشکل دارد، با والی مشکل دارد، با مردم مشکل دارد، با شریک قدرت خود مشکل دارد، با معاون اول خود مشکل دارد و به هیچ قرارداد و تواقفنامه ای با رقبای خود پایبند نیست؛ آنوقت می‌آید با طالبان آتش‌بس یکجانبه اعلان می‌کند.

البته باید خاطرنشان ساخت که سران حکومتی هرکدام شان به یک کشور وابسته هستند و تابع فرامین آن کشور ها عمل می کنند و از دستورات درهم کشورهای مختلف و متفاوت و حتی در جنگ با یکدیگر، کشوری بهتر از این درست نمی شود.

اگر سران حکومتی بفکر آینده این سرزمین و فرزندان این خاک می بودند باید از منصب و قدرت و مقام خود کنار می رفتند تا مجبور نباشند فرامین بیگانگان را در کشور اجرا نمایند.

اکثر کسانیکه در راس حکومت فعلی هستند، خانواده های شان در دیگر کشور ها زندگی می کنند و خودشان چند صباحی در راستای منافع بیگانگان برای اجرای طرح های کشورهای قدرتمند آمده و بر مردم ستم می کنند و بعد راهی کشورهایی می شوند که تابعیت آن کشور ها را دارند.

همه اینها یک نقش دارند، طالب و داعش و افراد آمده از غرب. همه اینها کمر بر نابودی مردم بسته اند و مجری طرح های منطقه ای غرب شدند. برای این افراد مهم نیست که چه کسانی کشته و زخمی می شوند و چه کسانی آواره و دربدر! آنچه برای شان اهمیت دارد، سپری شدن ماموریت چند روزه شان است.

مردم خوشباور و ساده ما هم هر روز فریب شعارهای واهی و پوچ اینها را می خورند و هردم منتظر کشته و زخمی شدن هستند، به خیال اینکه اینها به وعده های خود عمل خواهند کرد و صلح را به ارمغان می آورند. در حالیکه غرب، افغانستان را قربانی سیاست های منطقه ای خود کرده است و کاری هم از دست چند مامور اجیر شده چند روزه بر نمی آید.

بیایید بجای دلخوش کردن به وعده های حکومتی و خارجی ها، به تربیت نسل آینده همت مضاعف نموده در راستای پیشرفت و تعالی آنان بکوشیم که تنها راه موفقت نسل آتی همین خواهد بود.

و من الله التوفیق

Advertisements