کشورهای موفق نظامی در گذشته حتما در درگیری عصر انقلاب صنعتی پیروز نخواهند بود.

به گزارش سایت همایون بنقل از اسپوتنیک War On The Rocks به نقل از ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا دیوید بارنو و نورا بنزائل استاد دانشگاه آمریکا در اینباره نوشت.
کارشناسان فاکتورهایی را نام بردند که در جنگ آینده می توانند مزیت یک طرف را بر طرف دیگر مشخص کنند. آنها شامل فن آوری های فضایی و رایانه ای ، هوش مصنوعی و رباتیک هستند. کارشناسان خاطر نشان کی کنند که در جریان درگیری های جهانی گذشته چنین فن آوری هایی استفاده نشده اند.
کارشناسان خاطر نشان می کنند ، کشورهایی که تجربه ی عملیات های جنگی گسترده ندارند اما صاحب سلاح های مدرن با سطح بالای فن آوری هستند می توانند مزیت بر قدرت های نظامی موفق در گذشته داشته باشند ، چرا که آنها در مقایسه با این کشورها نیازی به حفظ تسلیحات قدیمی ندارند. ضمنا آنها خاطر نشان می کنند که استراتژی نظامی چنین کشورهایی تاثیری بر تجربه گذشته ای دارد که ممکن است ارزیابی آینده را تحریف نماید.