غنی احمد زی( با اندیشه ی طالبانی ) به دستور خالق اصلی طالبان( انگریز) آتش بس یک جانبه را با طالبان تروریست اعلام داشت.
بعد از اعلام آتش بس ده ها سرباز و مدافعین وطن، جان های شان را از دست داده اند و مادران، پدران و عزیزان شان را به گلیم  ماتم نشانده اند.
ده ها پوسته امنیتی به دست طالبان سقوط کرده است. سلاح ها و مهمات سبک و سنگین به دست طالبان افتیده است. این اهداف اصلی روزمرگی آی ایس آی در رأس انگریز است.
در اولین روز اعلام آتش بس ولسوالی کوهستان که گفته می شود مراکز طالبان و داعش است، و ده ها فامیل جنگجو ی خارجی با مراکز آموزش تروریستی دران جا مستقر اند، نیز به دست طالبان تروریست افتاده است.

جاوید بیدار، سخنگوی والی فاریاب گفت: در حال حاضر درگیری میان دو طرف جریان دارد و در این درگیری، امام یار تقوا، ولسوال کوهستان نیز کشته شده است.

کشتار سربازان وطن همه روزه به دست طالبان تروریست ادامه دارد. 
معلوم نیست که نیرو های حمایت قاطع غرب( ناتو و امریکا) در حمایت از طالبان تروریست اند، یا از مردم افغانستان؟
این در حالیست که روز تا  روز طالبان برای تسخیر مناطق بیشتر به هدف می رسند و قوماندان های ناتو و آمریکا چشم های خود را بسته اند.
مردم! بیدار شوید! 
ورنه نوبت تک تک شما هم می رسد.
بر ضد اشغالگران یک جا شوید! س
Advertisements